Områdefornyelse ved Skjolds Plads

Her kan du læse om Områdefornyelsen ved Skjolds Plads, og se hvordan du kan være med.

Områdefornyelsen ved Skjolds Plads har hjemme i Haraldsgadekvarteret, som afgrænses af de store trafikårer Jagtvej, Tagensvej, Lersø Parkallé og S-togsbanen. Kvarteret ligger på kanten af byen mellem Bispebjerg, Nørrebro og Østerbro.  

Kvarterplanen for områdefornyelsen ved Skjolds Plads

Kvarterplanen er områdefornyelsens overordnede ramme og indeholder områdefornyelsens vision, mål og økonomi samt beskrivelser af de projekter, som områdefornyelsen skal arbejde med de kommende fem år.

Kvarterplanen er blevet til i dialog mellem Københavns Kommune, lokale beboere og aktører, og er blevet godkendt politisk af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation den 16. december 2021.

Hvad er en områdefornyelse?

Københavns Kommune sætter områdefornyelser i gang i de kvarterer i byen, hvor der er brug for en særlig indsats.

Vi er til stede i hvert kvarter i seks år og udvikler tæt sammen med lokalområdet – med hjælp fra alle kommunens forvaltninger. Vi sætter en positiv udvikling i gang og skaber oplevelsesrige byrum, robuste netværk og stærke fællesskaber. 

Har du en god idé?

Kvarterkroner er Områdefornyelsens pulje som støtter sociale, kulturelle eller fysiske initiativer, der opbygger fællesskaber og nye traditioner i Haraldsgade-kvarteret.

Visionen bag Kvarterkroner er at hjælpe med at realisere gode ønsker og drømme som lokale beboere og aktører har om at skabe byliv og fællesskaber i

kvarterets gader.  

Puljen kan søges af beboere, børn og unge, privatpersoner og lokale aktører, foreninger, erhvervsdrivende, virksomheder, gård-og vejlaug, institutioner og interessefællesskaber.

Hvis du vil læse mere om kriterierne for at søge puljen Kvarterkroner, så følg linket herunder

Kriterier for at søge puljen Kvarterkroner

Udfyld ansøgningsskema til puljen Kvarterkroner

Man kan søge op til 50.000 kr. max. 2 gange. Der er to årlige ansøgningsfrister d. 1. marts og 1. september. Deadline kl. 12.00

Kontakt

Områdefornyelsen ved Skjolds Plads

Haraldsgade 6

2200 København N

Kontaktperson: Majken Rhod Larsen (projektchef)

 Mobil: 2011 4897