Områdefornyelsen ved Skjolds Plads 2021-2026

Læs her om byudviklingen i et helt unikt område i København - og om hvordan du selv kan bidrage.

Områdefornyelsen ved Skjolds Plads hører hjemme i Haraldsgadekvarteret, et område på Ydre Nørrebro, som afgrænses af Jagtvej, Tagensvej, Lersø Parkallé og S-togsbanen. I Haraldsgadekvarteret er beboersammensætningen mangfoldig, og fortiden som industrikvarter ses stadig tydeligt i gadebilledet.

Video Url

Kvarterplanen for områdefornyelsen ved Skjolds Plads

Kvarterplanen er områdefornyelsens overordnede ramme og indeholder områdefornyelsens vision, mål og økonomi samt beskrivelser af de projekter, som områdefornyelsen skal arbejde med frem til oktober 2026. Kvarterplanen er blevet til i dialog mellem Københavns Kommune, lokale beboere og aktører.

Kort over Haraldsgadekvarteret

Vær med - i styregruppe og arbejdsgrupper

Vis alle

Styregruppen

Områdefornyelsens styregruppe har ansvaret for, at Kvarterplanens projekter igangsættes og gennemføres efter intentionerne. Der er midtvejsvalg til styregruppen 24. september i Osramhuset.


Få mere at vide hos projektchef Majken Rhod Larsen via mail: RJ9V@kk.dk eller telefon: 2011 4897.

 

Arbejdsgrupper

Vis alle

Grønne gader

Kvarterets brede gader skal begrønnes, og den rekreative værdi i kvarteret skal øges. De grønne løsninger skal integrere klimatilpasning og bynatur af høj kvalitet, så kvarteret fremtidssikres.
 

Få mere at vide hos projektleder Anders Lindberg Kjær via mail: XJ5R@kk.dk eller telefon: 4013 7688.    

Klima og bedre boliger

Haraldsgadekvarterets boliger med behov skal renoveres, varmeforbruget i kvarteret skal reduceres, og affaldssorteringen skal styrkes.
 

Få mere at vide hos projektleder Jeppe Grau Thomsen via mail: IY0Y@kk.dk eller telefon: 2345 6664.         

Krakas Plads og Sigynsgade i sammenhæng med Nørrebroruten

Kvarteret skal åbnes og forbindes med en tryg rute for bløde trafikanter gennem kvarteret med attraktive opholds- og mødesteder undervejs.
 

Få mere at vide hos projektleder Ali Arvanaghi via mail: M16K@kk.dk eller telefon: 2463 6186.

Kunst og Kultur

Haraldsgadekvarterets eksisterende kulturtilbud skal synliggøres, og kvarterets kulturaktører skal samles i et netværk med henblik på at skabe synergier og et stærkt samarbejde til gavn for hele kvarteret.
 

Få mere at vide hos projektleder Stine Polke-Pedersen via mail: V99D@kk.dk eller telefon: 2452 0429. 

Lersø Parkallé og Sifs Plads

Lersø Parkallé styrkes som kvarterets grønne rekreative mødested med plads til leg og fællesskabende aktiviteter for kvarteret. Med særligt fokus på bløde trafikanter skal trafiksikkerheden på Sifs Plads øges, og der skal være mere plads til ophold. Pladsens indretning skal bindes sammen med Lersø Parkallé og medvirke til, at besøgende inviteres ind i Haraldsgadekvarteret. For begge projekter gælder, at kvaliteten af bynaturen skal styrkes.

Få mere at vide hos projektleder Mira Kirk Hedemann via mail: HY3C@kk.dk eller telefon: 2452 6296.      

Seniorgruppen

Seniorgruppen består af beboere på 65 år eller derover, som hjælper med at gøre kvarteret mere tilgængeligt og bidrager med input til Områdefornyelsens kommende anlægsprojekter omkring Sifs Plads, Lersø Parkallé og Sigurdsgade inkl. metroforpladsen ved Skjolds Plads.
 

Få mere at vide hos projektleder Luna Sofie Høj via mail: GP5K@kk.dk eller telefon: 2446 6406.

Kvarterkronerpuljen

Kvarterkroner er Områdefornyelsens pulje, som støtter sociale, kulturelle eller fysiske initiativer, der opbygger fællesskaber og nye traditioner i Haraldsgadekvarteret. Puljen kan søges af alle i kvarteret - beboere, børn og unge, privatpersoner og lokale aktører, foreninger, erhvervsdrivende, virksomheder, gård-og vejlaug, institutioner og interessefællesskaber. 

Få mere at vide hos projektleder Torben Stig Hansen via mail: WW6B@kk.dk eller telefon: 2173 6123.

Læs mere om kriterierne for at søge puljen Kvarterkroner

Udfyld ansøgningsskema til puljen Kvarterkroner

Du kan søge op til 50.000 kroner. De kommende uddelingsfrister er: 1. september 2024 kl. 12 og 1. marts 2025 kl. 12.

Læs vores kunststrategi og stedsidentitetsanalyse

I Haraldsgadekvarteret er der et lokalt ønske om at få mere kunst i bybilledet. For at finde ud af, hvilken kunst Haraldsgadekvarteret ønsker sig, har Områdefornyelsen udviklet en kunststrategi i tæt dialog med kvarteret. Kunststrategien vil blive retningsgivende for Områdefornyelsens kommende kunstprojekter men er også relevant for lokale aktører, beboere, foreninger eller andre dele af kommunen, der ønsker at tilføre ny kunst til Haraldsgadekvarteret.

Læs kunststrategien her

Kunststrategi for Haraldsgadekvarteret

Stedsidentitetsanalyse af Haraldsgadekvarteret

Områdefornyelsen ved Skjolds Plads har i samarbejde med BARK rådgivning og i dialog med beboere og besøgende i kvarteret, udarbejdet en stedsidentitetsanalyse af Haraldsgadekvarteret som et portræt af kvarteret. Ambitionen med portrættet er at give stemme til dem, der bor og færdes i kvarteret, de lokale hverdagseksperter, der bedst kan beskrive deres sted, kvarterets sjæl og identitet. Denne stedsidentitetsanalyse skal være med til at sikre, at den fremtidige udvikling af kvarteret står på skuldrene af områdets histori­ske, kulturelle og fysiske kendetegn, der alle er med til at skabe den unikke ople­velse og særegne kvalitet, som er definerende for Haraldsgadekvarteret.

Læs stedsidentitetsanalysen her 

Stedsidentitetsanalyse af Haraldsgadekvarteret

Følg områdefornyelsens arbejde via Referatdatabasen

I Referatdatabasen finder du dagsordener og referater fra områdefornyelsernes møder. Vælg Områdefornyelsen ved Skjolds Plads og hvilken gruppe, du ønsker at se referater fra.

Tjek Referatdatabasen her

Kontakt

Områdefornyelsen ved Skjolds Plads

Haraldsgade 6

2200 København N

Kontaktperson: Majken Rhod Larsen (projektchef)

 Mobil: 2011 4897