Trin 1: Byggetilladelse til husbåd

Få et overblik over de særlige krav, som du skal være opmærksom på, når du søger byggetilladelse til en husbåd.

Trin 1: Inden du søger byggetilladelse

En husbåd er en flydende konstruktion der benyttes som bygning til fx bolig eller erhverv, og som har en placering der ikke er af rent forbigående karakter, herunder:

  • Husbåde, der tidligere har været anvendt som skibe
  • Husbåde, der er bygget med henblik på at blive anvendt som stationære bygninger
  • Husbåde, der er forsynet med fremdriftsmotor, men som anvendes som bygninger

Krav om byggetilladelse ved nybyggeri og flytning

Husbådens bygningskonstruktion er omfattet af byggeloven. Du skal derfor opfylde de tekniske krav i bygningsreglementet.

Du skal søge om byggetilladelse ved:

  • Nybyggeri, fx nyetablering af husbåd til bolig
  • Anvendelsesændring, fx nyindretning af bolig i tidligere skib
  • Flytning til ny placering i mere end ca. 6 uger

Hvis du ikke har fået byggetilladelse til din nuværende husbåd og/eller den nuværende placering, skal du lovliggøre byggeriet.

Sådan søger du om lovliggørelse af eksisterende byggeri

Anden relevant lovgivning med betydning for din husbåd

Kommuneplan 2019

Kommuneplanen regulerer husbåde i udpegede vandområder i byomdannelsesområder.

Læs om husbåde i Kommuneplan 2019

Godkendelse hos Søfartsstyrelsen

Husbådens flydekonstruktion er omfattet af Lov om sikkerhed til søs og skal godkendes hos Søfartsstyrelsen.

Fredninger i Københavns Havn

Hvis du vil placere din husbåd i et fredet havneområde skal du have dispensation fra Fredningsnævnet.

Læs om fredninger i Københavns Havn på fredninger.dk

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

  

OBS ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret