Vi forbedrer tre kryds på Valby Langgade

I 2024 ombygger vi tre kryds i den vestlige ende af Valby Langgade. Det sker for at forbedre trafiksikkerheden for cyklister og fodgængere og skabe en mere sikker skolevej for kvarterets børn.

Her forbedrer vi trafiksikkerheden

Den 18. marts går vi i gang med at ombygge tre travle kryds i den vestlige del af Valby Langgade:

  • 'Mæglerkrydset': Det store kryds ved Ring O2 (Valby Langgade/Ålholmvej/Vigerslevvej)
  • 'Bagerkrydset': Krydset ved Valby Langgade/Nakskovvej/Nystedvej
  • 'Skolekrydset': Krydset ved Valby Langgade/Vibeholmen/Frilands Allé

Vejarbejdet foregår i etaper og forventes færdigt i slutningen af 2024.

De tre kryds, der ombygges i 2024

Status på vejarbejde og trafikforhold

Arbejdet foregår i etaper, der kan lappe ind over hinanden. Tidsplanen er foreløbig og kan ændre sig undervejs, bl.a. hvis der skal koordineres med øvrige arbejder i området. 

Mæglerkrydset 

Der arbejdes i hele krydset fra april til december 2024. Vær opmærksom på, at HOFOR udfører ledningsarbejde i dele af krydset samtidig. Al trafik ledes uden om vejarbejdet, men arealet vil være reduceret, bl.a. skal fodgængere og cyklister nogle steder dele fortovet i en periode. Her er flere detaljer - med forhold for ændringer:

April - maj 2024: HOFOR er i gang med et nødvendigt ledningsarbejde i Vigerslevvejs nordlige ende. Det betyder, at indkørslen fra Mæglerkrydset til Vigerslevvejs nordlige ende er spærret, og at ensretningen på denne del af Vigerslevvej er midlertidigt ophævet. Der er etableret midlertidig vendeplads i den spærrede ende ned mod krydset. Biler til den nordlige ende af Vigerslevvej kan køre via Roskildevej eller Bramslykkevej.

Københavns Kommune kan først komme i gang med at ombygge den nordlige del af krydset, når HOFOR er færdig med deres udgravning, som forventes at vare ca. to måneder. 

Fra slutningen af maj 2024: Der spærres permanent for bilkørsel fra krydset til og fra Valby Langgades vestlige ben, hvor der også etableres byggeplads for projektet.

Lastbiler på over 12 meter må fra dette tidspunkt ikke længere køre ind via Roskildevej til denne del af Valby Langgade, da der er ikke er tilstrækkelig plads til at vende ved krydset. 

Der opsættes skilte på Roskildevej, som informerer bilisterne om spærringen og leder dem via Ålhomvej i stedet. 

Bagerkrydset

April - december 2024: Der arbejdes på Nakskovvej ud for bager og kiosk, hvor vejstykket lukkes permanent for cykler og biler. Trafikken på Nystedvej ledes uden om vejarbejdet. Dette arbejde forventes at vare ca. 3 måneder. 

Der arbejdes bagefter på den modsatte side af Nakskovvej, hvor der bl.a. bliver lagt nyt fortov. Trafikken på Nakskovvej ledes uden om vejarbejdet. Dette arbejdet forventes at vare ca. 2 måneder. Nærmere information følger her på hjemmesiden.

Skolekrydset

Marts - december 2024: Entreprenøren arbejder på Valby Langgade omkring Vibeholmen og Frilands Allé. Trafikken på selve Valby Langgade bliver ledt uden om vejarbejdet. 

Frilands Allé bliver i en periode midlertidigt lukket for biler ved Valby Langgade. Følg de gule omkørselsskilte.

I en periode arbejdes der også ved Vibeholmens udmunding i Valby Langgade. Trafikken ledes uden om vejarbejdet. Dog vil Vibeholmen i nogle få dage være lukket for ind- og udkørsel ved Valby Langgade. Følg de gule omkørselsskilte.

Obs! Også vejarbejde længere inde på Valby Langgade

I 2024 er der et andet større vejarbejde i gang længere inde på Valby Langgade, hvor vi anlægger cykelstier på en del af på strækningen mellem Annexstræde og Gammel Jernbanevej. Der er ensretninger flere steder, og især biltrafikken vil være påvirket. 

Læs mere om cykelstiprojektet længere inde ad Valby Langgade

Det skal der ske i de tre kryds for at gøre dem mere sikre

MÆGLERKRYDSET: Vi forenkler krydset fra fem til tre ben, bl.a. ved at lukke permanent for biler til og fra Valby Langgades vestlige ben op mod Roskildevej. Tidsplanen er koordineret med HOFOR, der har ledningsarbejde i krydset, så vi undgår dobbelt gravearbejde i krydset. 

BAGERKRYDSET: Vi forenkler krydset ved at nedlægge det lille stykke af Nakskovvej ud for kiosken og bageren, så ind- og udkørsel til Nystedvej og Nakskovvej fremover kun foregår via Nystedvej.

SKOLEKRYDSET: Vi snævrer Valby Langgade ind og etablerer midterheller for at gøre det sikrere og nemmere for gående og cyklister at krydse vejen.

Kontakt

Cykel- og Vejprojekter 1

Islands Brygge 37

2300 København S