For dig der bor i en almen bolig

Få information om dine rettigheder og muligheder som lejer i en almen bolig.

Almene boliger er lejeboliger til en rimelig husleje ejet af boligorganisationer. I almene boliger er der beboerdemokrati og ingen må tjene på huslejen.

Som beboer i en almen lejebolig har du mulighed for at henvende dig til kommunen om større problemer i din boligorganisation, afdeling eller institution. Beboerklagenævnet afgør som udgangspunkt uenigheder mellem udlejere og beboere.

Beboere og bestyrelser i boligorganisationerne bestemmer huslejen. Vi kan derfor kun undersøge om huslejen er sammensat i overensstemmelse med den gældende lovgivning og behandler ikke sager om lejens størrelse.

Se hvor du kan henvende dig

Vis alle

Hvis du vil ændre eller forbedre din almene bolig

Forbedring af din bolig

Som et alternativ til renovering i boligafdelingen er der forskellige muligheder for individuelt at lave forbedringer. Der skelnes mellem

  • Afdelingsfinansierede forbedringer (kollektiv råderet)
  • Individuelle forbedringer af de enkelte boliger (individuel råderet)
  • Lejerens installationsret.

Læs om muligheder for forbedring af din bolig (pdf)

Opsætning og nedtagning af skillevægge

Du kan ændre på antallet af rum i din almene bolig ved at opsætte eller nedtage ikke-bærende skillevægge. Nedtagning, flytning eller opsætning af skillevægge er ikke en forbedring af boligen, derfor får du ikke godtgørelse for ændringerne, når du flytter ud.

Du søger om godkendelsen hos din egen boligorganisation. De behandler ansøgningen og får derefter kommunens godkendelse.

Hvis du bliver uenig med din udlejer

Beboerklagenævnet afgør uenigheder mellem udlejere og beboere i almene boliger.

Nævnet behandler fx sager om:

  • Husorden
  • Mangler ved indflytning og mangler under lejeperioden
  • Retten til fremleje og bytte
  • Ventelister
  • Råderet
  • Uenighed om lejers forpligtelser til at istandsætte og om tilbagebetaling af depositum eller beboerindskud. 

Sådan klager du til Beboerklagenævnet

Du kan sende din klage med almindelig post eller som e-mail til:

Københavns Borgerservice

Sekretariat og Nævn

Nyropsgade 1

Postboks 493

1506 København V

E-mail: husleje@okf.kk.dk

Det koster 149 kroner (2022) pr. sag at klage til Beboerklagenævnet.

Læs om Beboerklagenævnet

Hvis du vil søge støtte til husleje eller beboerindskud

Du kan søge om lån til at betale depositum, altså beboerindskud, hvis du flytter ind i en almen bolig, ældrebolig eller bofællesskab.

Søg lån til beboerindskud på borger.dk

Du kan også søge boligstøtte som er et tilskud til huslejen. Du skal bo i en bolig med eget køkken for at få boligstøtte

Søg boligstøtte på borger.dk

Hvis du vil have rådgivning om dine rettigheder som lejer i en almen bolig

Du kan mod betaling få rådgivning og svar på de mest almindelige spørgsmål om dine rettigheder som lejer hos LLO og Bosam.

Kontakt Lejernes Landorganisation på llo.dk

Kontakt bosam.dk

Kontakt

Almene Boliger 1

Njalsgade 13

2300 København S