Trafikstøj

Se hvor meget trafikstøj, der er på din gade

Kort over trafikstøj

Støjen fra vejtrafikken er ikke jævnt fordelt i byen. Omkring de stærkt trafikerede veje er støjbelastningen højst. Vi har kortlagt trafikstøjen, så du kan se, hvor meget trafikstøj der er på din gade.

Når du kigger på kortet, kan du gå ud fra, at gul er lavt, orange og rød er højt, og at lilla og blå er meget højt støjniveau.

Fakta om støj

Vis alle

Er der en grænse for, hvor høj støjen må være?

Ja, når kommunen vurderer, hvilke områder der er støjbelastede, benytter vi grænser for, hvor høj støjen må være (grænseværdier). Grænseværdierne skal overholdes når der bygges nyt, men der er ikke generelle krav om støjen ved eksisterende boliger.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

Kan jeg klage over støj, som ikke er trafikstøj?

Du kan klage over støj fra restaurationer, spillesteder, ventilationsanlæg og byggepladser.

Her kan du klage

Bliver der udført målinger af trafikstøj?

Nej. Ved måling af støj er der mange faktorer, som spiller ind, fx vejrforhold. Det er desuden meget bekosteligt at foretage målinger af trafikstøj, og ifølge Miljøstyrelsen er en beregning af trafikstøjen mere pålidelig end en måling.

En beregning af trafikstøjen foretages på baggrund af data om bl.a. vejtype, hastighed, trafikfordeling og afskærmning fra fx bygninger.

Har Københavns Kommune en handlingsplan for støj?

Da Københavns Kommune er et større samlet byområde med mere end 100.000 personer, er kommunen i følge EU's støjdirektiv forpligtiget til at udarbejde en handlingsplan for vejstøj hvert femte år. 

Kommunen har udarbejdet forslag til Handlingsplan for vejstøj. Handlingsplanen beskriver status på trafikstøjområdet og sætter rammen for, hvordan der i den kommende planperiode vil blive arbejdet med at reducere støj fra vejtrafikken. Planen bidrager til visionen i Kommuneplanstrategi 2023 om at nedbringe andelen af støjbelastede områder og forbedre borgernes sundhed med støjreducerende tiltag der, hvor behovet er størst.

Planen er i offentlig høring nu, og den endelige handlingsplan forelægges Borgerrepræsentationen i 3. kvartal af 2024.

Læs høringen på Bliv Hørt-portalen

Læs forslag til handlingsplan 
 

Er støj skadeligt?

Mennesker, der udsættes for vedvarende støj, har større risiko for søvnbesvær, stressreaktioner og i mindre grad hjertesygdomme.

Kontakt

Mobilitet

Islands Brygge 37

2300