Monitorering af luftkvaliteten

Her på siden kan du tjekke luftforureningen ved de tre kommunale luftmålestationer.

Klik på de enkelte målestationer nedenfor for at se den aktuelle luftforurening på lokationerne.

Kriterier for placering af luftmålestationer

Luftmålestationerne er placeret ud fra en række kriterier og leverer mest mulig viden om luftforurening fra vejtrafik og brændeovne samt viden om luftforurening, hvor mange mennesker færdes i København og hvor der er tæt beboelse og flere institutioner.

Der måles nitrogendioxid (NO2), grove partikler (PM10) fine partikler (PM2,5) og ultrafine partikler (UFP) ved alle tre målestationer samt Black Carbon (BC) fra Folehaven og Backersvej.

Du kan læse mere om det seneste års målinger af luftkvaliteten samt målemetoder for de forskellige stoffer og partikler i årsrapporten for overvågning af luftkvalitet i Københavns Kommune.

Der har tidligere været yderligere to målestationer på henholdsvis Søtorvet og Krügersgade. Fra 2024 videreføres kun de tre målestationer ved Hillerødgade, Folehaven og Backersvej.

Kontakt

Mobilitet

Islands Brygge 37

2300 København S