Trafikstøj

Se hvor meget trafikstøj, der er på din gade

Kort over trafikstøj

Støjen fra vejtrafikken er ikke jævnt fordelt i byen. Omkring de stærkt trafikerede veje er støjbelastningen højst. Vi har kortlagt trafikstøjen, så du kan se, hvor meget trafikstøj der er på din gade.

Når du kigger på kortet, kan du gå ud fra, at grøn og gul er lavt, orange og rød er højt, og at lilla og blå er meget højt støjniveau.

Fakta om støj

Vis alle

Er der en grænse for, hvor høj støjen må være?

Ja, når kommunen skal kortlægge, hvilke områder der er støjbelastede, benytter vi grænser for, hvor høj støjen må være (grænseværdier). Grænseværdierne skal overholdes når der bygges nyt, men der er ikke generelle krav om støjen ved eksisterende boliger.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

Kan jeg klage over støj, som ikke er trafikstøj?

Du kan klage over støj fra restaurationer, spillesteder, ventilationsanlæg og byggepladser.

Her kan du klage

Bliver der udført målinger af trafikstøj?

Nej. Ved måling af støj er der mange faktorer, som spiller ind, fx vejrforhold. Det er desuden meget bekosteligt at foretage målinger af trafikstøj, og ifølge Miljøstyrelsen er en beregning af trafikstøjen mere pålidelig end en måling.

En beregning af trafikstøjen foretages på baggrund af data om bl.a. vejtype, hastighed, trafikfordeling og afskærmning fra fx bygninger.

Har Københavns Kommune en handlingsplan for støj?

Kommunen har udarbejdet en "Handlingsplan for vejstøj", som beskriver status på trafikstøjområdet, samt hvad der er mulighed for at gøre for at reducere trafikstøjen.

Læs Handlingsplan for vejstøj

Lokal støjhandlingsplan for Folehaven

I samarbejde med borgere har Teknik- og miljøforvaltningen udarbejdet en lokal støjhandlingsplan for Folehaven i 2006. Støjhandlingsplanen kommer med et bud på, hvordan man kan sikre et acceptabelt lydmiljø i Folehaven.

Folehaven er en af Københavns store indfaldsveje. Den udgør en del af forbindelsen mellem Holbækmotorvejen og centrum af København. Hver dag passerer ca. 40.000 køretøjer.

Folehaven er et af de områder i byen, der er mest belastet af støjen fra biler, busser og lastbiler, hvilket har stor betydning for beboernes hverdag. 8 ud af 10 beboere svarede i 2005, at de var generet af trafikstøjen.

Publikationer om Folehaveprojektet

Er støj skadeligt?

Mennesker, der udsættes for vedvarende støj, har større risiko for søvnbesvær, stressreaktioner og i mindre grad hjertesygdomme.

Kontakt

Mobilitet

Islands Brygge 37

2300