Priser og gebyrer for affald

Se priser for affaldsordninger, nye beholdere, vask af beholdere og midlertidige containere.

Affaldsgebyrer og éngangsydelser

Download oversigt over priser for ordningen for restaffald, ordningen for genanvendeligt affald, éngangsydelser og administration.

Regulering af affaldsgebyr for restaffald

Gebyret for restaffald afhænger af den beholderkapacitet, der er stillet ud på din ejendom. I tilfælde af ændringer i kapacitet vil din gebyropkrævning først blive reguleret til næste år. Kommunen vil kun regulere opkrævninger i indeværende år, hvis opkrævningerne beror på fejlregistreringer eller -beregninger.

Erstatningsmateriel til affald
Ny beholder Pris kr. eks. moms Pris kr. inkl. moms
140 liter beholder 703,00 878,75
180 liter beholder 766,00 957,50
190 liter beholder 766,00 957,50
240 liter beholder 750,00 937,50
240 liter beholder til papir 1.349,00 1.686,25
400 liter beholder 1.346,00 1.682,50
500 liter beholder 1.557,00 1.946,25
600 liter beholder 1.288,00 1.610,00
600 liter beholder til papir 2.050,00 2.562,50
900 liter glasboble 4.737,00 5.921,25
2200 liter glasboble 11.854,00 14.817,50
Skab til farligt affald 5.039,00 6.298,75
Vask af materiel til affald
Vask af beholder/container Pris kr. eks. moms Pris kr. inkl. moms
140 liter beholder 250,00 312,50
180 liter beholder 250,00 312,50
190 liter beholder 250,00 312,50
240 liter beholder 250,00 312,50
400 liter beholder 250,00 312,50
500 liter beholder 250,00 312,50
600 liter beholder 250,00 312,50
Midlertidige containere, fejlsortering og oprydning
Ydelse Pris pr. gang kr. eks. moms Pris pr. gang kr. inkl. moms
Opstilling og tømning af containere til stort indbo 1.550,00 1.937,50
Forgæves kørsel ved stort indbo 1.550,00 1.937,50
Opstilling og tømning af container til haveaffald 1.350,00 1.687,50
Forgæves kørsel ved haveaffald 1.350,00 1.687,50

Se mere på Nem Affaldsservice

Stil spørgsmål til din affaldsordning eller, se hvornår dit affald bliver hentet. Bestil reparation af en beholder, bestil en midlertidig container m.m.

Kontakt

Område for Affald og Ressourcer

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00