Priser for affald

Priser på affaldsordninger, nye beholdere, midlertidig container til haveaffald og storskrald, vask af beholder mv.

Praksisændring ved regulering af affaldsgebyr for restaffald

Gebyret for restaffald afhænger af den beholderkapacitet, der er stillet ud på din ejendom. I tilfælde af ændringer i kapacitet vil din gebyropkrævning først blive reguleret til næste år.

I praksis har kommunen i særlige tilfælde kunne regulere opkrævninger allerede i indeværende år, men den praksis ophører med virkning fra 1. juli 2023. Herefter vil kommunen kun regulere opkrævninger i indeværende år, hvis opkrævningerne beror på fejlregistreringer eller -beregninger.

Affaldsgebyrer og éngangsydelser

Priser for ordningen for restaffald, ordningen for genanvendeligt affald, éngangsydelser og administration.

Se mere på Nem Affaldsservice

Stil spørgsmål til din affaldsordning eller, se hvornår dit affald bliver hentet. Bestil reparation af en beholder, bestil en midlertidig container m.m.

Kontakt

Område for Affald og Ressourcer

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00