Spørgsmål og svar om Nem Affaldsservice for husejere

Find svar på de oftest stillede spørgsmål i Nem Affaldsservice for dig, som bor i hus.

Nem Affaldsservice for dig, som bor i hus

Vis alle

Mit affald er ikke blevet tømt/hentet - hvad gør jeg?

Hvordan skal jeg forholde mig?

Renovatøren har mulighed for at udføre indsamlingen frem til kl. 18 på den aftalte tømmedag. Den aftalte tømmedag kan du se i oversigten over ejendommens affaldsordninger og/eller af kalenderen.

Renovatøren kan have en gyldig årsag til, at indsamlingen ikke er udført eller er forsinket, og så kan du se en besked om dette via Nem Affaldsservice.

Bemærk: Hvis dit haveaffald, miljøboks eller stort indbo ikke var sat frem til kl. 06.00 på tømmedagen, så er det en gyldig årsag til, at dit affald ikke er indsamlet, selvom du ikke har fået besked om det.

Ønsker du at klage over manglende afhentning, så bedes du oprette en klage via Nem Affaldsservice under "BESKED TIL KOMMUNEN" hurtigst muligt (op til 10 arbejdsdage efter aftalt tømmedag).

Hvornår bliver affaldet så hentet?

Hvis renovatøren har været forhindret i at hente affald på din ejendom, kommer vedkommende forbi og tømmer affaldet senest næste arbejdsdag, efter du har oprettet din klage. Ekstra restaffald kan stilles ved siden af i lukkede plastsække og bliver taget med ved tømning.

Hvis renovatøren har en gyldig årsag til, at indsamlingen ikke er udført eller er forsinket, kan du se en besked om det i Nem Affaldsservice på din adresse. I det tilfælde kommer renovatøren snarest muligt eller senest på næste planlagte tømmedag.

Har du klager over afhentning af affald, som skal stå fremme på fortov, bedes du sørge for, at affaldet stadig står klar til afhentning.

Henter skraldefolkene min beholder inde på grunden?

Ja, alle dine beholdere (undtagen havebeholderen) bliver hentet på din grund, hvis adgangsvejen opfylder følgende krav:

  • Hele adgangsvejen har fast belægning, er jævn og plan, og uden trin/trapper mv. 
  • Beholderne skal stå ved eller på vej hen til restaffaldsbeholderen. Må stå max. 20 meter fra skel og skal kunne ses fra adgangsvejen.
  • Eventuelle låger skal kunne holdes åbne under tømning. 
  • Adgangsvejen skal være min. 0,8 meter bred. 
  • Beholderen skal vende med håndtaget ud mod skraldefolkene på tømmedagen.

Hvis din adgangsvej ikke opfylder kravene, skal du selv stille beholderen ud til fortov til kl. 06.00 på tømmedagen. Husk også snerydning og saltning om vinteren.

Den røde boks til farligt affald skal stilles inde på din grund, men synligt fra vejen.

Husk venligst, at beholderen bliver sat der, hvor den bliver taget fra. Det vil sige hvis du kører du beholder frem til fortovet, sættes beholderen også ved fortovet. Står beholderen ved huset, skal beholderen stilles tilbage ved huset.

Hvad gør jeg, hvis vi har ekstraordinært meget stort indbo eller haveaffald?

Har du tidligere haft en midlertidig stålcontainer til store mængder haveaffald eller stort indbo, er den ordning nu udfaset.

Har I meget store mængder haveaffald eller stort indbo, skal I fremover i stedet aflevere det på en genbrugsstation.

Find din nærmeste genbrugsstation

Kan jeg få en større eller mindre beholder til restaffald?

Ja, men kun, hvis du ikke allerede har en 140 liters beholder, som er den mindste og billigste beholder til restaffald.

Har du en 190 liters eller en 240 liters beholder (eller en større) kan du få en mindre til et lavere gebyr – bemærk, at ændring i beholderstørrelse i løbet af året først får betydning for beregningen af gebyret for det efterfølgende år.

Ændring af din beholder skal ske via knappen "BESKED TIL KOMMUNEN" i Nem Affaldsservice.

Se takster for affaldsbeholdere

Kan jeg få en mindre papirbeholder?

Ja, hvis du har en på 240 liter, som de fleste villaer har, så kan du få en på 140 liter. Det koster det samme, da det er en del af den faste pris for genanvendelsesbeholderne.

Ændring af din beholder skal ske via Nem Affaldsservice. Vælg "BESKED TIL KOMMUNEN", herefter "PAPIR" og til sidst "ØNSKER ÆNDRING AF MATERIEL".

Gå til Nem Affaldsservice

Hvad gør jeg, hvis min affaldsbeholder er gået i stykker?

Du kan bestille reparation af din beholder på Nem Affaldsservice, fx hvis låget mangler, eller hjulene er ødelagte.

Når du bestiller reparation, bliver der automatisk lavet en bestilling, og du vil kun blive kontaktet, hvis bestillingen ikke kan udføres. Reparationen vil blive udført indenfor 5 arbejdsdage efter den dato, som du vælger.

Hvor skal mine beholdere stå?

Der skal være fast køreunderlag, der hvor beholderne skal placeres (den såkaldte standplads), så beholderne kan trækkes ud til skraldebilen uden besvær.

Der må ikke stå cykler, barnevogne eller haveredskaber og spærre adgangen for skraldefolkene. Der må heller ikke være grene eller buske i vejen eller til gene for skraldefolkene. Beholderhåndtaget skal altid vende ud mod adgangsvejen, så det er nemt for skraldefolkene at få fat i beholderen.

Bemærk, at de nye beholdere til hård plast/metal, madaffald og pap har såkaldt dobbeltlåg, så de kan åbnes fra begge sider.

I Nem Affaldsservice under "BESKED TIL KOMMUNEN" kan du ønske ny placering af din beholder til restaffald. Du vil blive kontaktet af en kundekonsulent for godkendelse af den nye placering.

Gå til Nem Affaldsservice

Min affaldsbeholder er snavset - kan jeg få den vasket?

Du kan bestille en vask af din beholder, hvis den er beskidt eller lugter. Det koster 312,50 kroner inkl. moms pr. beholder. Vasken vil blive udført indenfor 5 arbejdsdage efter den dato, som du vælger. Du bestiller vasken på Nem Affaldsservice.

Alternativt kan du vælge selv at skylle din beholder ren.

Gå til Nem Affaldsservice

Hvad hvis jeg selv kører beholderne frem til tømning?

Hvis du selv kører beholderne ud, når de skal tømmes, må du selvfølgelig lade dem stå, hvor du vil. Så kan du med fordel tilmelde dig vores sms-service på Nem Affaldsservice, så du får et praj, når du skal køre beholderne frem til tømning.

Gå til Nem Affaldsservice

Må jeg lade beholderne stå forskellige steder?

Som udgangspunkt nej, da skraldefolkene skal ind og hente beholderen på grunden og derfor nemt skal kunne finde dem.

Haveaffaldsbeholderen behøver ikke stå sammen med de andre beholdere, da den stadig skal køres frem til fortovet, når den skal tømmes.

Hvordan får jeg hentet ekstraordinært meget restaffald?

Har du mere affald, end der er plads til i affaldsbeholderen, fx til jul, så kan du placere det i en plastiksæk ved siden af restaffaldsbeholderen, og automatisk få det taget med på næste tømmedag.

Har du gentagne gange mere affald, end der kan være i affaldsbeholderen, så skal du have en større beholder. Det gælder dog ikke, hvis det ekstra affald skyldes, at tømning ikke er udført pga. fejl, eller fordi renovatøren har haft en gyldig årsag til ikke at hente affaldet på seneste tømmedag.

Kan jeg annullere en bestilling?

Du kan via Nem Affaldsservice under "BESTILLING" se, hvilke aktive bestillinger der er oprettet på din ejendom. Fortryder du en bestilling, så kan du annullere hurtigst muligt og senest to dage før udførelsesdato.

Gå til Nem Affaldsservice

Hvem er affaldsansvarlig, og hvad betyder det?

At være affaldsansvarlig betyder, at du har ret til at foretage bestillinger, ønske ændringer af standplads/materiel og at klage over afhentninger på din ejendom.

Hvad er mine pligter om vinteren, og når der er faldet sne?

Når sneen falder, tømmer renovatøren affaldet, hvor det er muligt.

Læs om dit ansvar som grundejer, når der er faldet sne

Se mere på Nem Affaldsservice

Stil spørgsmål til din affaldsordning eller se hvornår dit affald bliver hentet, bestil reparation af en beholder, bestil en midlertidig container og meget mere.

Kontakt

Område for Affald og Ressourcer

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00