Information til affaldsansvarlige

Information og vejledning til dig, som er affaldsansvarlig i en etageejendom. Få gode råd til indretning af affaldsområde, affaldssortering og affald fra virksomheder.

Indretning af affald og ændring af beholdere

Vis alle

Adgangsvej hen til affald

Adgangsvejen hen til affaldet skal være skridsikker, ren, vedligeholdt og oplyst.

Belægningen ved affaldsbeholderne og på adgangsvejen hen til renovationsbilen skal være jævnt og kørefast som fx fliser eller asfalt.

Det skal det være af hensyn til renovatørernes arbejdsmiljø.

Standplads og placering af beholdere

Affaldsbeholdere skal stå i terræn. Beholderne kan enten stå i et affaldsrum i bygninger, i skure eller i det fri.

Hvis affaldsbeholderne står frit i gården, skal beholderne placeres minimum 5 meter fra nærmeste vindue og dør i beboelse eller køkken.

Standpladsen for affald må maksimalt placeres 30 meter fra skel mod vej.

De specifikke krav til adgangsforholdene er nærmere beskrevet i 

Jeg vil gerne ændre på standpladsen. Hvad skal jeg gøre?

Laver du ændringer i måden, dit affald er indrettet på, eller etablerer du en ny plads til dit affald (standplads), skal du lave en ny aftale med os om tømningen af dit affald.

Det er vigtigt, at den nye aftale er lavet senest 4 uger, inden du tager det nye affaldsområde i brug.

Sådan gør du:

 • Gå ind på Nem affaldsservice
 • Klik på "Besked til kommunen"
 • Log ind som affaldsansvarlig
 • Vælg en af de involverede affaldstyper
 • Klik på "Ønsker ændring af standplads".
 • Vælge den aktuelle standplads
 • Beskriv ændringerne

Ændring af beholdere

I Nem Affaldsservice kan du ønske ændringer i antallet eller størrelsen på dine beholdere. Bagefter bliver du kontaktet af en kundekonsulent.

Sådan gør du: 

 • Gå ind på Nem affaldsservice
 • Vælg "Besked"
 • Login som affaldsansvarlig
 • Vælg den type affald, som din henvendelse drejer sig om 
 • Klik på "Ønsker ændring af materiel"
 • Vælg dato og skriv besked om de ønskede ændringer

Nedlægning af skakte

Er I i gang med at nedlægge skakte i jeres ejendom eller overvejer I det?

Så læs mere i guiden til nedlægning af skakte.

Affaldssortering

Vis alle

Bestil affaldsskilte, plakater og klistermærker

Bestil skilte, plakater og klistermærker til at sætte op på affaldsrum eller ved beholderne. 

Bestil skilte

Du må ikke sætte skilte på beholderne, da de skal kunne vaskes og bruges til forskellige typer affald.

Print sorteringsguide til beboere

Du kan printe en sorteringsguide på dansk og engelsk til at dele ud til beboerne eller hænge op i opgangene.

Print en generel sorteringsguide

Stort indbo og indendørs træ i ejendommen (storskrald)

Det skal være tydeligt markeret, hvor Stort indbo skal stå.

Der skal være plads nok til, at Stort indbo kan blive opbevaret og til, at renovatøren nemt kan få fat i Stort indbo og indendørs træ.

De forskellige typer affald bliver hentet og behandlet hver for sig. Der skal derfor være god plads til, at det kan stå adskilt fra hinanden, men i det samme område/plads.

Vil I gerne have, at beboerne stiller deres Stort indbo, indendørs træ og stort elektronik i en bestemt periode, kan I hente plakater, som I kan printe ud og sætte op.

Genbrug fra Stort indbo

I løbet af de næste år vil, der også komme en bil, der forsigtigt indsamler de ting fra Stort indbo, som kan genbruges. Indsamlingen af genbrugelige ting fra Stort indbo starter på udvalgte (overdækkede) adresser på Amager V, Amager Ø og Vesterbro/Kongens Enghave. De indsamlede genbrugelige ting bliver afsat på kommunens genbrugspladser.

Ønsker du ikke, at dit Stort indbo bliver genbrugt direkte, skal du sætte en seddel, hvor der står ”Ønsker ikke genbrug” på.

Fælleskompostering

Etageejendomme og rækkehuse har mulighed for at oprette en fælles kompost.

Inden I går i gang med kompostering, skal I være opmærksomme på følgende:

I må ikke komme madaffald, der indeholder animalske produkter i kompostbeholderen.

Kompostanlægget eller beholderen skal være sikret mod rotter og skal placeres i det fri mindst 5 meter fra nærmeste vinduer til beboelsesrum.

Komposteringen skal foregå på foreningens eller lavets grund, og komposten skal bruges samme sted, som den produceres.

I skal anmelde komposteringen til os på mail, senest 14 dage inden I begynder at kompostere. 

Oplysninger som vi har brug for:

 • Navn og kontaktoplysning på den ansvarshavende grundejer, samt den person, der er ansvarlig for den daglige drift
 • Beholdertype og -antal
 • Hvad der skal komposteres
 • Navn, adresse og underskrift for samtlige grundejere, der er med i ordningen.

Send anmeldelse om fælleskompostering

Læs retningslinjer for fælleskompostering i etageejendomme og rækkehuse

Har du spørgsmål til fælleskompostering, er du meget velkommen til at skrive til os.

Hvis I vil sælge eller give komposten videre

Hvis I vil sælge eller give komposten til andre, skal I udtage prøver af komposten. Prøverne skal analyseres på et akkrediteret laboratorium.

Analyseresultaterne skal godkendes af Københavns Kommune, inden komposten må sælges eller gives videre. 

Genbrugsordning – opret en byttehylde, byttehjørne mv.

Nogle ejendomme har valgt at lave en genbrugsordning, hvor beboerne kan aflevere og hente brugbare ting i stedet for at smide dem ud.

Få tips til at lave jeres egen genbrugsordning i ejendommen eller i gården og læs om, hvilke andre muligheder der er for genbrug

Hjælp til sortering af farligt affald – miljøskabe

Find og print foldere til beboerne i de ejendomme, som har et miljøskab med kodelås til farligt affald.

Læs om de forskellige miljøskabe.

Transport af privat affald til genbrugsstationen

Der er mulighed for, at transportvirksomheder, boligselskaber eller viceværter, der transporterer affald for private husholdninger til genbrugspladsen, ikke skal betale erhvervsgebyr. Det skyldes, at private husholdninger allerede har betalt for at benytte genbrugspladsen.

Læs mere og ansøg om det på ARCs hjemmeside.

Juletræsindsamlingen - hvad går ordningen ud på og hvor skal træerne stå?

Find retningslinjer for juletræsindsamling

Har beboerne svært ved at gennemskue, hvor juletæerne skal stå, kan du hjælpe dem på vej ved at printe en plakat og sætte op. Du kan vælge imellem to forskellige plakater:

 • Plakat til det område, hvor juletræet skal stilles
 • Plakat til at sætte op i gården/opgangen om, hvor man kan sætte sit juletræ. På denne plakat er der en boks, som du kan skrive i - fx juletræerne afhentes den 5. feb. Kl. 8.00

Print en plakat, så beboerne i jeres ejendom ved, hvor de skal stille deres juletræer.

Affald fra virksomheder

Vis alle

Hvad må virksomheden, og hvor kan deres beholdere stå?

Hvornår kan en virksomhed bruge de kommunale ordninger sammen med ejendommens beboere, og hvornår skal de have deres egen ordning?

Hvor skal virksomhedens affaldsbeholdere stå?

Kan flere virksomheder gå sammen om en ordning?

Find svar i pjecen Guide om affald fra virksomheder

Virksomheder skal sortere deres affald

Virksomheder er forpligtet til at sortere deres affald.

Læs mere om kravene for virksomhedsaffald

Læs folder til virksomheder om affald

Store sække med affald fra virksomheder

Fra d. 1. januar 2024 skal virksomheder bruge klare, gennemsigtige affaldssække til restaffald, hvis de bruger Københavns Kommunes restaffaldsbeholdere. 

Med klare sække er det nemmere for virksomheden at forebygge fejlsortering, fordi man kan se, hvad der ender i sækkene med restaffald. På den måde bliver det lettere at sikre korrekt sortering.

Print en plakat og vejledning om klare sække til ophæng og uddeling hos virksomheder. 

Få hjælp af en kundekonsulent

Er du i tvivl om, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der skal til for at komme i gang med en ny løsning til dit affald? Gå i Nem Affaldsservice. Under "Besked", vælg en affaldstype. Klik herefter på "Ønsker ændring af standplads".

Kontakt

Område for Affald og Ressourcer

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00