Information til affaldsansvarlige

Information og vejledning til dig, som er affaldsansvarlig i en etageejendom. Få gode råd til indretning af affaldsområde, affaldssortering og affald fra virksomheder.

Kom til Åbent hus

Tirsdag d. 26. september 2023 fra kl. 10-13 holder vi Åbent hus og du er inviteret!
Tilmeldingen sker efter ’først-til-mølle’.
Medbring din billet for at få adgang til eventet. Billetten kan du hente via link i invitationen.

Har I brug for hjælp til at optimere ejendommens affaldsløsning?

Søg om at få gennemgået ejendommens nuværende affaldsløsning og få tilskud til bedre sortering i de enkelte lejligheder.

Indretning af affald og ændring af beholdere

Vis alle

Adgangsvej hen til affald

Adgangsvejen hen til affaldet skal være skridsikker, ren, vedligeholdt og oplyst.

Belægningen ved affaldsbeholderne og på adgangsvejen hen til renovationsbilen skal være jævnt og kørefast som fx fliser eller asfalt.

Det skal det være af hensyn til renovatørernes arbejdsmiljø.

Standplads og placering af beholdere

Affaldsbeholdere skal stå i terræn. Beholderne kan enten stå i et affaldsrum i bygninger, i skure eller i det fri.

Hvis affaldsbeholderne står frit i gården, skal beholderne placeres minimum 5 meter fra nærmeste vindue og dør i beboelse eller køkken.

Standpladsen for affald må maksimalt placeres 30 meter fra skel mod vej.

De specifikke krav til adgangsforholdene er nærmere beskrevet i 

Jeg vil gerne ændre på standpladsen. Hvad skal jeg gøre?

Laver du ændringer i måden, dit affald er indrettet på, eller etablerer du en ny plads til dit affald (standplads), skal du lave en ny aftale med os om tømningen af dit affald.

Det er vigtigt, at den nye aftale er lavet senest 4 uger, inden du tager det nye affaldsområde i brug.

Sådan gør du:

 • Gå ind på Nem affaldsservice
 • Klik på "Besked til kommunen"
 • Log ind som affaldsansvarlig
 • Vælg en af de involverede affaldstyper
 • Klik på "Ønsker ændring af standplads".
 • Vælge den aktuelle standplads
 • Beskriv ændringerne

Ændring af beholdere

I Nem Affaldsservice kan du ønske ændringer i antallet eller størrelsen på dine beholdere. Bagefter bliver du kontaktet af en kundekonsulent.

Sådan gør du: 

 • Gå ind på Nem affaldsservice
 • Vælg "Besked"
 • Login som affaldsansvarlig
 • Vælg den type affald, som din henvendelse drejer sig om 
 • Klik på "Ønsker ændring af materiel"
 • Vælg dato og skriv besked om de ønskede ændringer

Nedlægning af skakte

Er I i gang med at nedlægge skakte i jeres ejendom eller overvejer I det?

Så læs mere i guiden til nedlægning af skakte.

Affaldssortering

Vis alle

Bestil affaldsskilte

Bestil et selvklæbende skilt til at sætte op på affaldsrum eller ved beholdere.

Der er et skilt for hver slags affaldssortering. Skiltet viser billed- og teksteksempler på, hvad der må komme i den specifikke beholder. 

Bestil skilte eller udskriv dem selv

Du må ikke sætte skilte på beholderne, da de skal kunne vaskes og bruges til forskellige typer affald.

Bestil eller print en affaldsguide til sortering i jeres gård

Gør det lettere for beboerne at sortere affaldet med en affaldsguide tilpasset lige netop jeres gård.

Bestil en affaldsguide

Du kan udfylde din egen guide digitalt med information om, hvordan og hvor de forskellige typer affald skal sorteres i jeres ejendom og tilføje kontaktoplysninger på vicevært eller affaldsansvarlig.

Når du har udfyldt guiden, kan du gratis få den sendt til tryk, hvorefter guiden bliver sendt til dig. Guiden kan også laves på engelsk.

Lav en affaldsguide til jeres gård

Print en generel sorteringsguide

Du kan også printe en generel sorteringsguide på dansk og engelsk til omdeling eller ophængning.

Print en generel sorteringsguide

Storskrald i ejendommen

Det skal være tydeligt markeret, hvor storskrald skal stå.

Der skal være plads nok til, at storskraldet kan blive opbevaret og til, at renovatøren nemt kan få fat i storskraldet.

Storskraldet skal stå opdelt i:

 • træ til genanvendelse
 • øvrigt storskrald

De forskellige typer affald bliver hentet og behandlet hver for sig. Der skal derfor være god plads til, at det kan stå adskilt fra hinanden, men i det samme område/plads.

Vil I gerne have, at beboerne stiller deres storskrald, indendørs træ og stort elektronik i en bestemt periode, kan I hente plakater, som I kan printe ud og sætte op.

Midlertidig container til storskrald

Hvis du har bestilt en container til storskrald, kan du finde vejledning og plakater til at printe, som kan hjælpe jer med korrekt sortering.

Genbrug fra storskrald

I løbet af de næste år vil, der også komme en bil, der forsigtigt indsamler de ting fra storskraldet, som kan genbruges. Indsamlingen af genbrugelige ting fra storskral starter på udvalgte (overdækkede) adresser på Amager V, Amager Ø og Vesterbro/Kongens Enghave. De indsamlede genbrugelige ting bliver afsat på kommunens genbrugspladser.

Ønsker du ikke, at dit storskrald bliver genbrugt direkte, skal du sætte en seddel, hvor der står ”Ønsker ikke genbrug” på.

Fælleskompostering

I vores folder "Fælleskompostering for etageejendomme" kan I finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål om fælleskompostering.

Download folder om Fælleskompostering

Inden I går i gang med kompostering, skal I være opmærksomme på at:

 • der må ikke komme madaffald, der indeholder animalske produkter i kompostbeholderen
 • anlægget eller beholderen skal være sikret mod rotter
 • anlægget eller beholderen skal placeres i det fri mindst 5 meter fra nærmeste vinduer til beboelsesrum
 • komposteringen skal foregå på foreningens eller lavets grund
 • komposten skal bruges samme sted, som den produceres
 • hvis I vil sælge eller give komposten til andre, skal I udtage prøver af komposten. Prøverne skal analyseres på et akkrediteret laboratorium. Analyseresultaterne skal godkendes af Københavns Kommune, inden komposten må sælges eller gives videre. 
 • I skal anmelde komposteringen til os på mail senest 14 dage inden I begynder at kompostere. I skal sende anmeldelsen til Klima og Byudvikling.

Oplysningerne vi har brug for fra jer er:

 • Navn og kontaktoplysning på den ansvarshavende grundejer, samt den person, der er ansvarlig for den daglige drift.
 • Beholdertype og -antal
 • Hvad der skal komposteres
 • Navn, adresse og underskrift for samtlige grundejere, der er med i ordningen.

Læs mere om fælleskompostering i etageejendomme og rækkehuse med fælles opsamlingsplads

Genbrugsordning – opret en byttehylde, byttehjørne mv.

Nogle ejendomme har valgt at lave en genbrugsordning, hvor beboerne kan aflevere og hente brugbare ting i stedet for at smide dem ud.

Få tips til at lave jeres egen genbrugsordning i ejendommen eller i gården og læs om, hvilke andre muligheder der er for genbrug

Hjælp til sortering af farligt affald – miljøskabe

Find og print foldere til beboerne i de ejendomme, som har et miljøskab med kodelås til farligt affald.

Læs om de forskellige miljøskabe.

Transport af privat affald til genbrugsstationen

Der er mulighed for, at transportvirksomheder, boligselskaber eller viceværter, der transporterer affald for private husholdninger til genbrugspladsen, ikke skal betale erhvervsgebyr. Det skyldes, at private husholdninger allerede har betalt for at benytte genbrugspladsen.

Læs mere og ansøg om det på ARCs hjemmeside.

Affald fra virksomheder

Vis alle

Hvad må virksomheden, og hvor kan deres beholdere stå?

Hvornår kan en virksomhed bruge de kommunale ordninger sammen med ejendommens beboere, og hvornår skal de have deres egen ordning?

Hvor skal virksomhedens affaldsbeholdere stå?

Kan flere virksomheder gå sammen om en ordning?

Find svar i pjecen Guide om affald fra virksomheder

Virksomheder skal sortere deres affald

Virksomheder er forpligtet til at sortere deres affald.

Læs mere om kravene for virksomhedsaffald

Læs folder til virksomheder om affald

Få hjælp af en kundekonsulent

Er du i tvivl om, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der skal til for at komme i gang med en ny løsning til dit affald? Gå i Nem Affaldsservice. Under "Besked", vælg en affaldstype. Klik herefter på "Ønsker ændring af standplads".

Kontakt

Område for Affald og Ressourcer

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

Har du brug for at skrive til os?

Kontakt os via selvbetjeningen Nem Affaldsservice.

 

Benyt kun "Skriv sikkert til os", hvis din henvendelse indeholder fortrolige oplysninger.