Psykologsamtaler for ældre

Tilbud om psykologsamtaler til dig, der er over 65 år og oplever psykisk mistrivsel.

Når livet er svært, kan samtaler med en psykolog opleves som en stor hjælp. Du kan få et individuelt samtaleforløb med en psykolog, når du har brug for hjælp og støtte, fordi du oplever psykisk mistrivsel. 

Det kan eksempelvis være, at du: 

  • er nedtrykt 
  • kæmper med ensomhed 
  • oplever funktionstab 
  • oplever tab af nære pårørende 
  • gør dig svære tanker om livets afslutning. 

En psykolog har særlig viden om de reaktioner, man kan have, når livet er svært at forstå eller håndtere. Gennem samtaler med psykologen kan du få hjælp til at belyse din situation fra forskellige vinkler, og det kan være hjælpsomt ift. at finde vej i det, som er vanskeligt.

Praktiske oplysninger

Sted

Samtalerne kan foregå i Center for Mental Sundhed eller i dit hjem. 

Henvisning

Du kan blive henvist til et forløb af kommunens sundhedspersonale. 

Du eller en pårørende kan også selv kontakte Center for Mental Sundhed for at lave en aftale om en visitationssamtale med en psykolog.

Kontakt

Center for Mental Sundhed - Kbh

Mimersgade 41

2200 København N

Telefontider

Mandag

07:30 - 15:00

Tirsdag

07:30 - 15:00

Onsdag

07:30 - 15:00

Torsdag

07:30 - 15:00

Fredag

07:30 - 14:30