Forebyggende hjemmebesøg

Du får som minimum tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, i det år du fylder enten 75 eller 80 år.

Er du fyldt 82 år, får du hvert år tilbud om et forebyggende hjemmebesøg. Bor du alene, når du fylder 70 år, får du også tilbud om et forebyggende hjemmebesøg. 

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes desuden til en række borgere fra 65-års alderen. Det gælder, hvis: 

  • Du for nylig er blevet enke/enkemand
  • Du for nylig er flyttet til København eller til et andet lokalområde i København 
  • Din ægtefælle for nylig er flyttet i plejebolig 
  • Du eller nogen i din nærhed (fx familie eller en ven/nabo) retter henvendelse til forebyggelseskonsulenterne med en bekymring. 

Tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg gælder ikke, hvis du allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. 

Om tilbuddet 

Du bliver tilbudt en samtale i dit hjem med en forebyggelseskonsulent, eller du kan deltage i et informationsmøde sammen med andre. Begge tilbud har fokus på emner, der har betydning for din dagligdag, dit helbred og din trivsel. 

Samtale i hjemmet eller informationsmøde

Vis alle

Informationsmøde

På informationsmøderne kan du få viden om forebyggende hjemmebesøg og om tilbud og muligheder i dit lokalområde. Der kan også være forskellige oplæg med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. 

Hvis du får tilbud om deltagelse i et informationsmøde, men gerne vil have en forebyggende samtale i stedet, så tag kontakt til forebyggelseskonsulenterne.

Den forebyggende samtale

Den forebyggende samtale foregår i dit hjem og handler om de emner, der optager dig i det daglige. Det kan være: 

  • Helbred og trivsel 
  • Velvære, livskvalitet og sundhed 
  • Råd og vejledning om aktiviteter og tilbud i kommunen 
  • Glæder og vanskeligheder 
  • Tanker om fremtiden. 

Samtalen er fortrolig, og forebyggelseskonsulenten har tavshedspligt. 

Praktiske oplysninger

Sådan får du tilbuddet

Du får et brev fra kommunen, enten i din digitale postkasse (e-Boks) eller som et fysisk brev, hvis du er fritaget digital post. Det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet. 

Du kan altid kontakte dit forebyggelsesteam, hvis du ikke ønsker besøget, ønsker at ændre tidspunkt eller tilbudstype – eller hvis du har spørgsmål. 

Kontakt

Forebyggelsesteam Amager

Forebyggelsesteam Amager

Sundparken 17

Forebyggelsesteam Bispebjerg og Nørrebro

Forebyggelsesteam Bispebjerg og Nørrebro

Fensmarkgade 65

Forebyggelsesteam Vanløse, Brønshøj og Husum

Forebyggelsesteam Vanløse, Brønshøj og Husum

Forebyggelsesteam Indre By og Østerbro

Forebyggelsesteam Indre By og Østerbro

Forebyggelsesteam Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Forebyggelsesteam Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro