Søg

Aktivitetstilbud for ældre

Aktivitetscentrene er et tilbud til dig, der bor hjemme, men gerne vil være en del af et fællesskab med andre.

Du skal være 65 år eller derover for at kunne deltage i de mange forskellige aktiviteter.

Aktivitetscentrene tilbyder:

  • Træning og motion
  • Foredrag
  • Undervisning i brug af computer og mobiltelefon
  • Udflugter
  • Teater
  • Korsang
  • Og meget andet.

Du kan blive medlem af et aktivitetscenter ved enten selv at kontakte dem eller ved at blive visiteret. Hvis du bliver visiteret til et aktivitetscenter, kan du få støtte til at deltage i aktiviteterne, til personlig pleje og til hjælp ved måltiderne.

Hvis du henvender dig direkte til et aktivitetscenter, vil medarbejderne i dialog med dig tage stilling til, om tilbuddet er noget for dig. Du er som medlem med til at bestemme, hvilke aktiviteter der skal være på aktivitetscentret.

Du betaler et fast månedligt kontingent, og du kan købe mad på de fleste aktivitetscentre.

Kataloget Aktiv i København

Praktiske oplysninger

Pris (2022)

Kontingent 120 kr. pr. måned.
Kørsel 188 kr. pr. måned.
Derudover betaler du for mad.

Transport

Du kan blive tilbudt kørsel, hvis du ikke selv kan transportere dig. Tal med aktivitetscenteret om det.

Sagsbehandlingsfrister

Lovgrundlag: Serviceloven §§ 79, 86 og 104.
Tidsfrist for afgørelse: Inden for 10 hverdage.
Opstart af indsats: Straks efter modtaget afgørelse.
Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Kontakt