Søg

BBR - blanketter til byggetilladelse

Se, hvilken BBR-blanket du skal udfylde for at få en byggetilladelse til dit byggeri.
Billede
""

Bygnings- og Boligregistret (BBR) indeholder oplysninger om Danmarks grunde, bygninger, tekniske anlæg og private boliger. Som ejer har du ansvar for at følge op på, om BBR-oplysningerne for din ejendom er korrekte.

Herunder kan du se, hvilken blanket du skal udfylde i forbindelse med dit byggeri. Når du har udfyldt blanketten, skal den indgå i byggeansøgningen i den digitale ansøgningsportal Byg og Miljø. Dit byggeri bliver automatisk registreret i BBR, når byggesagen afsluttes.

Vejledning og links til BBR blanketter

Byggearbejde der ændrer boligens størrelse (Blanket BY210)

Brug blanket BY210, til både bolig og erhverv, hvor du ændrer på bebyggelsens størrelse, fx når du:

  • opfører nyt byggeri,
  • bygger til eller bygger om så bygningen får et andet antal m²,
  • delvis nedriver en eksisterende bygning eller
  • inddrager hele eller dele af loft- eller kælderetagen.

Ændrer du enhedens indretning, skal du også udfylde blanket BY220.

Hent BBR blanket BY210 (pdf)

Sådan sender du blanketten med din byggeansøgning

Når du har udfyldt blanketten på skærmen, skal du printe den ud, underskrive den og scanne den ind. Herefter skal du uploade den under BBR-dokumentationskravet på din byggeansøgning.

Gå til din digitale byggeansøgning i ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Byggearbejde for enfamiliehuse (Blanket BY215)

Brug blanket BY215 til alt byggearbejde vedrørende enfamiliehuse, fx når du:

  • opfører et nyt enfamiliehus,
  • bygger til og bygger om så enfamiliehuset får et andet antal m² eller
  • delvis nedriver et eksisterende enfamiliehus

For to-familiehuse og rækkehuse skal du bruge blanket BY220.

Hent BBR blanket BY215 (pdf)

Sådan sender du blanketten med din byggeansøgning

Når du har udfyldt blanketten på skærmen, skal du printe den ud, underskrive den og scanne den ind. Herefter skal du uploade den under BBR-dokumentationskravet på din byggeansøgning.

Gå til din digitale byggeansøgning i ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Byggearbejde i en lejlighed eller erhvervslejemål (Blanket BY220)

Brug blanket BY220, når du bygger om inden for boligens eller erhvervsenhedens eksisterende ydermure, fx når du:

  • ombygger eksisterende rum
  • fjerner vægge eller sætter nye vægge op
  • sammenlægger lejligheder

Ved alment byggeri skal du oplyse om der ydes offentlig støtte, ved at benytte de anvendelseskoder der fremgår af vejledningen i blanketten.

Hvis du inddrager hele eller dele af loft- eller kælderetagen, eller du ændrer på bygningens størrelse, skal du også udfylde blanket BY210.

Hent BBR blanket BY220 (pdf)

Sådan sender du blanketten med din byggeansøgning

Når du har udfyldt blanketten på skærmen, skal du printe den ud, underskrive den og scanne den ind. Herefter skal du uploade den under BBR-dokumentationskravet på din byggeansøgning.

Gå til din digitale byggeansøgning i ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Byggearbejde af tekniske anlæg, bl.a. olietanke (Blanket BY230)

Brug blanket BY230 når du etablerer, ændrer eller nedlægger tekniske anlæg fx olietanke eller gasbeholdere.

Hent BBR blanket BY230 (pdf)

Sådan sender du blanketten med din byggeansøgning

Når du har udfyldt blanketten på skærmen, skal du printe den ud, underskrive den og scanne den ind. Herefter skal du uploade den under BBR-dokumentationskravet på din byggeansøgning.

Gå til din digitale byggeansøgning i ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Byggearbejde for vand og afløb (Blanket BY235) - bruges ikke i Københavns Kommune

Københavns Kommune benytter ikke blanket BY235.

Du skal i stedet beskrive vand- og afløbsforhold i dit ansøgningsmaterialet, når du søger digitalt. 

Se hvad du skal være opmærksom på ved byggeri, der berører vand- og afløbsforhold.

Byggeri af småbygninger under 50 m² (Blanket BY240)

Brug blanket BY240, når du opfører, ombygger eller delvis nedriver småbygninger mindre end 50 m², fx garager, carporte, udhuse eller drivhuse m.v.

Hent BBR blanket BY240 (pdf)

Sådan sender du blanketten med din byggeansøgning

Når du har udfyldt blanketten på skærmen, skal du printe den ud, underskrive den og scanne den ind. Herefter skal du uploade den under BBR-dokumentationskravet på din byggeansøgning.

Gå til din digitale byggeansøgning i ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Hel nedrivning (Blanket BY250)

Brug blanket BY250 når du nedriver en hel bygning.

I bemærkningsfeltet skal du skrive hvad bygningen har været brugt til, fx bolig eller erhvervsformål.

Hent BBR blanket BY250 (pdf)

Sådan sender du blanketten med din byggeansøgning

Når du har udfyldt blanketten på skærmen, skal du printe den ud, underskrive den og scanne den ind. Herefter skal du uploade den under BBR-dokumentationskravet på din byggeansøgning.

Gå til din digitale byggeansøgning i ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S