Renovering af badeværelse

Få et overblik over typiske forhold, du skal være opmærksom på, når du ønsker at istandsætte dit badeværelse.

Find ud af, om dit byggeri kræver byggetilladelse

I en del tilfælde behøver du ikke mere søge byggetilladelse, når du laver mindre ombygninger i din bolig. Reglerne er blevet ændret pr. 10. marts 2020 og gælder også for byggesager, hvor du har søgt byggetilladelse inden denne dato.

Du skal ikke have byggetilladelse, hvis du ønsker at:

  • etablere bad i dit eksisterende wc-rum
  • udvide dit wc-rum og installere bad heri
  • renovere eller udvide dit wc-baderum
  • indrette bad et nyt sted i din bolig.

Hvis du ændrer konstruktioner, brandforhold eller boligens størrelse

Bor du i lejlighed, skal du have en byggetilladelse, hvis du:

  • ændrer på de bærende konstruktioners virkemåde, fx ved at lave et dørhul i en bærende væg, eller støbe gulv der merbelaster konstruktionen med over 5% af den oprindelige belastning
  • ændrer på forudsætningerne for de brandmæssige forhold, fx ved at blænde din adgang til bagtrappen eller gøre flugtvejene smallere
  • vil udvide din lejlighed, fx ved at inddrage fælles trappeareal, loft eller kælder til din lejlighed.

Se, hvordan du søger byggetilladelse til disse ændringer

Du skal stadig overholde bygningsreglementet

Dit byggearbejde skal stadig overholde bygningsreglementet, uanset om din ombygning kræver en byggetilladelse. Det betyder, at du stadig skal overholde krav til fx vådrum og ventilation. Her på siden kan du se eksempler på væsentlige tekniske kapitler, når du renoverer eller ombygger badeværelse. Du kan også se, hvordan du kan dokumentere, at arbejdet er udført korrekt. Det er dit ansvar at sikre, at byggeriet er lovligt. Derfor anbefaler vi, at du læser denne side igennem, også selv om dit byggeri ikke kræver byggetilladelse.

En privat rådgiver kan hjælpe med dit byggeprojekt

Det kan være en god idé at tage kontakt til en privat byggerådgiver, der kan hjælpe dig med at forstå kravene i bygningsreglementet. Du bør altid få en rådgivende ingeniør til at afgøre, om en væg er bærende, eller eftervise om merbelastningen af et støbt gulv betyder, at du skal søge byggetilladelse.

Søg dispensation, hvis du ikke overholder kravene

Hvis dit byggearbejde ikke overholder kravene i en eller flere af de tekniske bestemmelser i bygningsreglementet, skal du søge om dispensation. Også selv om dit byggearbejde ikke kræver en byggetilladelse.

Søg dispensation via ansøgningsportalen Byg og Miljø

Husk at give os de korrekte oplysninger

Når du har bygget om, skal du oplyse, om der er sket ændringer i din bolig fx antal værelser, wc- eller baderum.

Se, hvordan du ændrer oplysninger i BBR (Bygnings- og Boligregistret)

Anden lovgivning med relevans for dit byggeri

Bor du i en fredet ejendom, kræver alle byggeprojekter tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Kontakt