Du er her

At vende tilbage til hjemlandet - Repatriering

Ønsker eller overvejer du at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland? Du kan læse mere om repatriering her på siden.

Repatriering betyder frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Repatrieringsindsatsen skal sikre, at flygtninge og indvandrere, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe en beslutning om at vende hjem. 

Økonomisk støtte

Du har, afhængig af din opholdstilladelse, mulighed for at få økonomisk hjælp. 

Du kan modtage støtte, hvis du har fået opholdstilladelse som:

 • Flygtning
 • Familiesammenført til flygtning
 • Familiesammenført udlænding, der har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år
 • Udlænding med opholdstilladelse i Danmark før 1983 eller er efterkommer af disse
 • Har dobbelt statsborgerskab (hvoraf det ene er dansk), men frasiger dig det danske statsborgerskab.

Du kan ikke modtage støtte, hvis du:

 • Ikke har opholdstilladelse i Danmark
 • Er dansk statsborger
 • Selv har midler til at etablere dig for i dit tidligere hjemland.

 

Du kan få støtte til:

 • Rejseudgifter: En enkeltbillet til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. I helt særlige tilfælde kan kommunen bevillige en returbillet til en ledsager, hvis det drejer sig om ældre, syge og helbredsmæssigt svage personer
 • Transport af dine personlige ejendele (Udgifter på højst 30.600 kr. pr. person til transport af personlige ejendele eller hjælp til udgifter til køb af personligt bohave på 30.600 kr. pr. person.)
 • Indkøb og transport af erhvervsudstyr (op til 16.124 kroner (2019) per voksen samt op til 20.824 kroner (2019) til transport).
 • Transport af erhvervsudstyr, som den, der vender hjem, allerede ejer (op til 16.124 kroner (2019)).
 • Udgifter til 1 års sygeforsikring i hjemlandet (op til 7.803 kroner (2019)), hvis der ikke eksisterer et offentligt sundhedsvæsen i landet. Beløbet kan i nogle tilfælde udbetales kontant efter 1 år.
 • Udgifter til nødvendig medbragt lægeordineret medicin til højst 1 års forbrug.
 • Udgifter til medbragte personlige medicinske hjælpemidler (op til 6.805 kroner (2019)) og til nødvendige vaccinationer.
 • Udgifter til skolegang til skolesøgende børn, der på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 5 år, på 520 kr. om måneden pr. barn i op til 4 år, dog højst indtil det fyldte 16 år.

 

Reintegrationsbistand

Ældre udlændinge over 55 år, der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindst 5 år, kan få reintegrationsbistand.

Du kan også modtage reintegrationsbistand hvis du:

 • opfylder betingelserne for at modtage førtidspension 

eller

 • er fyldt 50 år og på grund af din helbredstilstand ikke anses for egnet til at kunne skabe et forsørgelsesgrundlag.

 

Individuel rådgivning

Overvejer du at repatriere eller ønsker du at vide mere om dine muligheder for repatriering, kan du henvende dig til Ydelsesservice København.

Du kan henvende dig til Ydelsesservice på:
Telefon: +45 82 56 41 00 eller +45 51 62 77 74
Digital post

Danske Flygtningehjælp kan også hjælpe dig.

Kontakt