Du er her

At vende tilbage til hjemlandet - Repatriering

Ønsker eller overvejer du at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland? Du kan læse mere om repatriering her på siden.

Repatriering betyder frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Repatrieringsindsatsen skal sikre, at flygtninge og indvandrere, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe en beslutning om at vende hjem. 

Økonomisk støtte

Du har, afhængig af din opholdstilladelse, mulighed for at få økonomisk hjælp. 

Du kan modtage støtte, hvis du har fået opholdstilladelse som:

 • Flygtning
 • Familiesammenført til flygtning
 • Familiesammenført udlænding, der har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år
 • Udlænding med opholdstilladelse i Danmark før 1983 eller er efterkommer af disse.

Du kan ikke modtage støtte, hvis du:

 • Ikke har opholdstilladelse i Danmark
 • Er dansk statsborger
 • Selv har midler til at etablere dig for i dit tidligere hjemland  

Hvor meget kan du få i økonomisk støtte?

I 2017 kan en voksen over 18 år få 133.866 kroner (2017) til at starte et nyt liv i hjemlandet. Beløbet udbetales i to dele - der udbetales 53.546 kroner (2017) ved udrejsen og 80.320 kroner (2017) efter 1 år i hjemlandet.  Pr barn under 18 år kan udbetales til 40.826 kroner (2017). Pengene udbetales i to portioner - ved udrejsen udbetales 16.330 kroner og 24.496 kroner efter 1 år i hjemlandet. Du kan se fordelingen nederst på siden.

Du kan også få støtte til:

 • Rejseudgifter: En enkeltbillet til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. I helt særlige tilfælde kan kommunen bevillige en returbillet til en ledsager, hvis det drejer sig om ældre, syge og helbredsmæssigt svage personer
 • Transport af dine personlige ejendele (2 m3 per person)
 • Indkøb og transport af erhvervsudstyr (op til 15.498 kroner (2017) per voksen samt op til 20.016 kroner (2017) til transport).
 • Transport af erhvervsudstyr, som den, der vender hjem, allerede ejer (op til 15.498 kroner (2017)).
 • Udgifter til 1 års sygeforsikring i hjemlandet (6.671 kroner (2017)), hvis der ikke eksisterer et offentligt sundhedsvæsen i landet. Beløbet kan i nogle tilfælde udbetales kontant efter 1 år.
 • Udgifter til nødvendig medbragt lægeordineret medicin til højst 1 års forbrug.
 • Udgifter til medbragte personlige medicinske hjælpemidler (op til 6.541 kroner (2017)) og til nødvendige vaccinationer.

Reintegrationsbistand

Ældre udlændinge over 55 år, der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindst 5 år, kan få reintegrationsbistand.

Du kan også modtage reintegrationsbistand hvis du:

 • opfylder betingelserne for at modtage førtidspension 

eller

 • er fyldt 50 år og på grund af din helbredstilstand ikke anses for egnet til at kunne skabe et forsørgelsesgrundlag.

Individuel rådgivning

Overvejer du at repatriere eller ønsker du at vide mere om dine muligheder for repatriering, kan du henvende dig til Ydelsesservice København.

Du kan henvende dig til Ydelsesservice på:
Telefon: +45 51 62 77 74
Digital post

Danske Flygtningehjælp kan også hjælpe dig.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.