At vende tilbage til hjemlandet - Repatriering

Ønsker eller overvejer du at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland? Du kan læse mere om repatriering her på siden.

Repatriering betyder frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Repatrieringsindsatsen skal sikre, at flygtninge og indvandrere, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe en beslutning om at vende hjem. 

Økonomisk støtte

Du har, afhængig af din opholdstilladelse, mulighed for at få økonomisk hjælp. 

Du kan modtage støtte, hvis du har fået opholdstilladelse som:

 • Flygtning
 • Familiesammenført til flygtning
 • Familiesammenført udlænding, der har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år
 • Udlænding med opholdstilladelse i Danmark før 1983 eller er efterkommer af disse
 • Har dobbelt statsborgerskab (hvoraf det ene er dansk), men frasiger dig det danske statsborgerskab.

Du kan ikke modtage støtte, hvis du:

 • Ikke har opholdstilladelse i Danmark
 • Er dansk statsborger
 • Selv har midler til at etablere dig for i dit tidligere hjemland.

 

Du kan få støtte til (satser fra 2021):

 • Rejseudgifter: En enkeltbillet til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. I helt særlige tilfælde kan kommunen bevillige en returbillet til en ledsager, hvis det drejer sig om ældre, syge og helbredsmæssigt svage personer.
 • Udgifter på højst 31.836 kr. pr. person til transport af personlige ejendele eller hjælp til udgifter til køb af personligt bohave på 31.836 kr. pr. person.
 • Hjælp til etablering i hjemlandet (udbetales i to dele): 144.900 kr. per voksen over 18 år (der udbetales 57.690 kr. ved udrejsen og 86.940 kr. efter 1 år i hjemlandet). 44.193 kr. per barn (der udbetales 17.677 kr. ved udrejsen og 26.516 kr. efter 1 år i hjemlandet).
 • Indkøb og transport af erhvervsudstyr (op til 16.775 kr. per voksen samt op til 21.665 kr. til transport).
 • Transport af erhvervsudstyr, som den, der vender hjem, allerede ejer (op til 16.775 kr.).
 • Udgifter til sygeforsikring til personer, der er fyldt 18 år på op til 8.118 kr. pr. år i op til 4 år - eller alternativt – når sygesikring ikke eller kun vanskeligt kan tegnes i hjemlandet eller det tidligere opholdsland– udbetaling af op til 8.118 kr. pr. år i op til 4 år til dækning af behandlingsudgifter. Denne støtte bevilliges hvis der ikke er et fungerende offentligt sundhedsvæsen i hjemlandet.
 • Dansk Flygtningehjælp har fået til opgave at rådgive kommunen om de konkrete forhold omkring sygeforsikring i det pågældende land og for den individuelle ansøger.
 • Udgifter til nødvendig medbragt lægeordineret medicin til højst 1 års forbrug.
 • Udgifter til medbragte personlige medicinske hjælpemidler (op til 7.080 kr.) og til nødvendige vaccinationer.
 • Udgifter til skolegang til skolesøgende børn, der på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 5 år, på 541 kr. om måneden pr. barn i op til 4 år, dog højst indtil det fyldte 16 år.
 • Støtte til anskaffelse af rejsedokumenter på 10.612 kr. pr. person.

 

Reintegrationsbistand

Ældre udlændinge over 55 år, der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindst 5 år, kan få reintegrationsbistand.

Du kan også modtage reintegrationsbistand hvis du:

 • opfylder betingelserne for at modtage førtidspension, eller
 • er fyldt 50 år og på grund af din helbredstilstand ikke anses for egnet til at kunne skabe et forsørgelsesgrundlag.

 

Individuel rådgivning

Det er Dansk Flygtningehjælp, som står for den generelle vejledning i forhold til repatriering. Du skal derfor henvende dig til dem, hvis du endnu ikke har en repatrieringssag i Københavns Kommune. Du kan finde flere informationer på deres hjemmeside, som der er linket til nedenfor. Du har også mulighed for at henvende til Ydelsesservice København.

Du kan henvende dig til Ydelsesservice på:
Telefon: +45 51 62 77 74 eller +45 82 56 41 00 
Digital post

Kontaktinformationer til Dansk Flygtningehjælp kan findes her:

Danske Flygtningehjælp 

Kontakt