Udvalgets opgaver

Varetager den umiddelbare forvaltning af sundhedsmæssige opgaver og sociale opgaver i relation til ældre.

Kontakt