Trafik i regional sammenhæng

  • Foto: Københavns Kommune / Ursula Bach
Flere indbyggere og nye arbejdspladser i København kræver gode trafikale forbindelser og en styrket infrastruktur.

København skal være en attraktiv by at bo, arbejde og drive virksomhed i. Derfor arbejder vi på at skabe de bedste rammebetingelser for borgere og virksomheder ved at styrke infrastrukturen og forbedre fremkommeligheden.

En styrket mobilitet kan reducere rejsetiden til og fra arbejde, og virksomheder kan i højere grad tiltrække den rette arbejdskraft. Det er vigtigt for, at vi fortsat kan udvikle København som en grøn, sund, kreativ og smart by med international tiltrækningskraft.

Flere pendlere

Hver dag pendler omkring 180.000 mennesker til København for at komme til arbejde og uddannelse, og samtidig pendler godt 120.000 københavnere ud af byen. Det stiller store krav til gode trafikale sammenhænge mellem de forskellige transportformer både til, fra og i København.

I dag har hovedstadsområdet trafikale udfordringer med kø på vejene og trængsel i busser, tog og metro. Samtidig spilder bilister ifølge Trængselskommissionen mindst 130.000 timer på at holde i kø i hovedstadsområdet – og det koster samfundet dyrt. Med et stigende indbyggertal over de kommende år og vækst i private arbejdspladser, bliver udfordringerne ikke mindre.

Trafikale forbindelser i regional sammenhæng

Den stigende trængsel kræver, at vi udvikler byen og investerer i infrastrukturen og udbygninger, så der bliver plads til flere og vi udnytter den begrænsede plads i byen bedre. Det gør vi bl.a. ved at samarbejde med omegnskommuner, regionen og staten om en sammenhængende planlægning af hovedstadsområdet, der kan sikre gode trafikale forbindelser til og fra København og i større regional sammenhæng.

Her kan du læse om en række af de projekter og indsatser København indgår i, for at styrke vækstmulighederne i København og binde København bedre sammen på regionalt plan i forhold til trafik og infrastruktur samt arbejdsmarkeds- og jobmuligheder.

Kontakt