Sygemeldt på integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp

Hvis du bliver syg, mens du modtager integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, skal du ringe til Jobcenter København.

Du kan fortsat få integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, mens du er sygemeldt.

Sådan melder du dig syg

  • Er du tilknyttet jobcentret, skal du sygemelde dig på tlf. 82 56 56 82
  • Er du i et beskæftigelsestilbud, skal du melde dig syg på tlf. 82 56 56 82
  • Er du i løntilskudsjob eller virksomhedspraktik, skal du sygemelde til jobcentret på tlf. 82 56 56 82

Hvad sker der, når du melder dig syg

  • Når du sygemelder dig, bliver du orienteret om, hvad du kan og skal gøre.
  • Du bliver spurgt om, hvor lang tid du forventer at være syg.
  • Hvis du er sygemeldt i længere tid, skal du sammen med din beskæftigelseskonsulent afklare, hvad din sygdom betyder for dine muligheder for at komme i arbejde. Din beskæftigelseskonsulent skal vurdere, om du eventuelt kan komme i aktivering et mindre antal timer om ugen, selvom du er sygemeldt.

Sygemelding og mødepligt

Sygdom er som hovedregel en gyldig grund til at melde afbud. Hvis du er syg gentagne gange eller, hvis jobcenteret vurderer, at din sygdom ikke forhindrer dig i at møde, vil din sygemelding ikke blive accepteret. Du vil få at vide, at det kan få betydning for udbetaling af din kontanthjælp, hvis du ikke møder op.

Kontakt