Sundhedsplejens tilbud til børn i dagtilbud

Alle dagtilbud er tilknyttet en sundhedsplejerske, som regelmæssigt kommer på besøg i institutionerne.

Dagtilbuddene er med til at sikre børns sundhed og trivsel. Alle dagtilbud er tilknyttet en sundhedsplejerske, som har en rådgivende funktion ved at støtte det pædagogiske personale med hygiejneindsatser, børns søvnproblemer, sygdom m.m. Sundhedsplejerskerne kommer regelmæssigt på besøg i institutionerne og deltager i tværfaglige teams, som er tilknyttet dagsinstitutionerne. Her kan eventuelle udfordringer løses i fællesskab med forældrene.

Nederst på siden kan du se et dokument over de retningslinjer, som Sundhedsplejen anbefaler, I som forældre følger, når jeres barn viser tegn på sygdom.

Du kan se en oversigt over dagtilbud i Københavns Kommune og læse mere under ’Pasning og skole’.