Studiebyspolitik

  • billede af studieliv
Læs om Københavns Kommunes visioner for København som studieby.

København er Danmarks største studieby. Med en ny studiebyspolitik ”Studieby København”, som i december 2019 blev vedtaget i Borgerrepræsentationen, sætter kommunen retningen for arbejdet med København som studieby. Studiebyspolitikken er blevet til i tæt samarbejde med de centrale aktører på området.

Studiebyspolitikken er udtryk for kommunens ambition for København som studieby. Både hvor vi gerne vil hen, men også hvad der skal til for at nå målet. Det gode studieliv handler om tryghed, trivsel, personlig udvikling, demokratisk dannelse og om at blive klar til at træde ind på arbejdsmarkedet. Det skal politikken bidrage til at sikre.

Derfor har studiebyspolitikken fokus på studerende, elever og lærlinge i København, og på hvordan vi kan skabe endnu bedre rammer for livet som studerende, uanset om man er på en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Politikkens seks temaer

Studiebyspolitikken er bygget op omkring nedenstående seks temaer, som er udvalgt på baggrund af input og bidrag fra uddannelsessteder i København, repræsentanter fra erhvervslivet og de studerendes organisationer, som har kvalificeret ”Studieby København”. For hvert tema er der formuleret en række målsætninger og et antal konkrete anbefalinger til, hvordan målsætningerne nås. Temaerne er:

  • Bolig
  • Job
  • Deltagelse
  • Kvalitet
  • Trivsel
  • Internationale studerende

Du kan læse mere om de enkelte temaer i studiebyspolitikken her.

Uddannelsesrådet skal sikre det videre arbejde

For at kunne virkeliggøre og sætte handling bag ”Studieby København” nedsættes et uddannelsesråd. Uddannelsesrådets opgave er derfor at sikre, at vi gennem samarbejde, koordinerende indsatser og fast forankret dialog når politikkens målsætninger. Uddannelsesrådet er forankret i Økonomiforvaltningen under overborgmesteren og består af bl.a. rektorer fra uddannelsesinstitutionerne, studenterrepræsentanter, borgmestre i Københavns Kommune og direktører fra en række organisationer og virksomheder.

Politikken udkommer på engelsk i starten af 2020.

Kontakt