Du er her

Søg om socialt frikort

Har du problemer med fx misbrug, hjemløshed eller psykiske vanskeligheder, kan du måske få et socialt frikort og tjene 20.000 om året.

Et socialt frikort giver dig i 2019 og 2020 mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året oven i din offentlige ydelse. Hvis du fx får kontanthjælp, uddannelseshjælp eller førtidspension.

Det kræver:

  • At du har særlige sociale problemer. Måske er du hjemløs, misbruger eller lider af en eller flere psykiske lidelser.
  • At du opfylder betingelserne for at modtage hjælp eller støtte efter afsnit V i lov om social service. Fx modtager personlig støtte efter servicelovens §85 og § 86, stofmisbrugsbehandling efter § 101, og tilbud efter §§ 107 -110.
  • At du ikke har været i en SU-berettiget uddannelse inden for de seneste 12 måneder.
  • At du ikke har haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kr. inden for de seneste 12 måneder.
  • At du opfylder opholdskravet for ret til at få kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det vil sige, at du enten allerede får kontanthjælp, uddannelseshjælp eller førtidspension, eller at du har opholdt dig i riget (Danmark, Færøerne og Grønland) i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år.

Læs mere om reglerne for socialt frikort – og hvordan du søger herunder.

Er du virksomhed - læs mere her

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.