Søg om socialt frikort

Har du problemer med fx misbrug, hjemløshed eller psykiske vanskeligheder, kan du måske få et socialt frikort og tjene 20.000 om året.

Er du virksomhed - læs om ansættelse af medarbejder i et 'småjob'

Et socialt frikort giver dig i 2019 og 2020 mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året oven i din offentlige ydelse. Hvis du fx får kontanthjælp, uddannelseshjælp eller førtidspension.

Det kræver:

  • At du har særlige sociale problemer. Måske er du hjemløs, misbruger eller lider af en eller flere psykiske lidelser.
  • At du opfylder betingelserne for at modtage hjælp eller støtte efter afsnit V i lov om social service. Fx modtager personlig støtte efter servicelovens §85 og § 86, stofmisbrugsbehandling efter § 101, og tilbud efter §§ 107 -110.
  • At du ikke har været i en SU-berettiget uddannelse inden for de seneste 12 måneder.
  • At du ikke har haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kr. inden for de seneste 12 måneder. Løn fra et ordinært arbejde, et løntilskudsjob eller dusørjobs/interne tilpassede jobs tæller med i din indkomst.
  • At du opfylder opholdskravet for ret til at få kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det vil sige, at du enten allerede får kontanthjælp, uddannelseshjælp eller førtidspension, eller at du har opholdt dig i riget (Danmark, Færøerne og Grønland) i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år.

Læs mere om reglerne for socialt frikort – og hvordan du søger herunder.

 

Kontakt