Søg om socialt frikort

Har du problemer med fx misbrug, hjemløshed eller psykiske vanskeligheder, kan du måske få et socialt frikort og tjene 20.000 om året.

Forsøgsordningen med socialt frikort forlænges med yderligere to år

Ordningen med et socialt frikort videreføres i 2021-22 med samme vilkår som den hidtidige ordning.

Hvis du allerede har et socialt frikort, vil kommunen automatisk forlænge dit frikort. Det betyder, at du også i årene 2021 og 2022 får mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året.

Du vil modtage et brev i din e-boks om forlængelsen hurtigst muligt. Du kan dog tage dit sociale frikort i brug med det samme, da dit frikortnummer ikke ændrer sig.

 

Søg om socialt frikort

Det sociale frikort er for dig, der har problemer med fx misbrug, hjemløshed eller psykiske vanskeligheder. Med et socialt frikort kan du tjene op til 20.000 kr. om året, uden at det bliver modregnet i din offentlige ydelse.

Er du virksomhed - læs om ansættelse af medarbejder i et 'småjob'

Et socialt frikort giver dig i 2021 og 2022 mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året oven i din offentlige ydelse, hvis du fx får kontanthjælp, uddannelseshjælp eller førtidspension.

Du kan søge om socialt frikort, hvis du opfylder følgende krav:

  • Du har særlige sociale problemer. Måske er du hjemløs, misbruger eller lider af en eller flere psykiske lidelser.
  • Du opfylder betingelserne for at modtage hjælp eller støtte efter afsnit V i lov om social service. Fx modtager personlig støtte efter servicelovens §85 og § 86, stofmisbrugsbehandling efter § 101, og tilbud efter §§ 107 -110.
  • Du har ikke været i en SU-berettiget uddannelse inden for de seneste 12 måneder.
  • Du har ikke haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kr. inden for de seneste 12 måneder. Løn fra et ordinært arbejde, et løntilskudsjob eller dusørjobs/interne tilpassede jobs tæller med i din indkomst.
  • Du opfylder opholdskravet for ret til at få kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det vil sige, at du enten allerede får kontanthjælp, uddannelseshjælp eller førtidspension, eller at du har opholdt dig i riget (Danmark, Færøerne og Grønland) i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år.

Læs mere om reglerne for socialt frikort – og hvordan du søger herunder.

 

Kontakt