Sisse Marie Welling, borgmester

  • Sisse Marie Welling, borgmester
    Sisse Marie Welling, borgmester
Socialistisk Folkeparti. Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

SUNDHEDS- OG OMSORGSBORGMESTER

Sundheds- og Omsorgsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sundhedsmæssige opgaver og sociale opgaver i relation til ældre, blandt andet plejecentre, hjemmepleje, genoptræning og hjælpemidler. Læs mere om udvalget

Borgmesterens udgifter

Københavns Kommune går ind for åbenhed og rene linjer på Københavns Rådhus. En borgmester er en offentlig person, og der må ikke kunne skabes tvivl om hans eller hendes habilitet.

Enhver borger skal kunne se, hvordan pengene bliver brugt i Københavns Kommune, og Københavns Kommune ønsker at sikre, at det sker på den mest hensigtsmæssige måde.

Du kan se en udspecificering af de enkelte udgiftsposter og læse mere om, hvad de dækker over på de enkelte sider.

Kontakt

Pressetelefon (modtager ikke sms)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
+45 23 82 80 82