Sagsbehandlingsfrister i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Her kan du få overblik over, hvilke sager vi behandler, og hvornår du kan forvente af få svar på din henvendelse.

I Børne- og Ungdomsforvaltningen behandler vi sager vedrørende:

 • Folkeskoler
 • Børnepasning og dagtilbud
 • Specialinstitutioner og specialskoler
 • Sundhedspleje og kommunelæge
 • Børnetandpleje
 • Musikskole og billedskole
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Ungdomsskolen
 • Fritidstilbud (fritidshjem, fritidsklubber, junior- og ungdomsklubber)
 • Vidtgående specialundervisning
 • Andre afledte aktiviteter

Du kan forvente et svar på din henvendelse senest tre dage efter henvendelsen samt et uddybende svar med angivelse af kontaktperson senest 10 dage efter henvendelsen. 

Tilbagemeldingsgaranti – læs her om din garanti for skriftligt svar indenfor 10 arbejdsdage.

Kontakt