Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse er for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Det er ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for den unges berettigelse til det 3-årige uddannelsesforløb.

Det er det faktum, at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte.

Unge op til 25 år kan starte et STU-forløb.

Læs mere om STU på UU Københavns hjemmeside

Kontakt