Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse er et 3-årigt undervisningsforløb til unge med særlige behov.

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Målgruppe

Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det er derfor ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for den unges berettigelse til et 3-årigt uddannelsesforløb. Det er det faktum, at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte. Den unge kan påbegynde et STU-tilbud til de fylder 25 år.

Læs mere om STU på UU Københavns hjemmeside

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.