Du er her

Sådan foregår det i krematoriet

  • Bispebjerg Krematorium
    Ursula Bach, Københavns Kommune
Her kan du læse om, hvordan en kremering foregår, og om de muligheder, du har som pårørende. Læs også om Københavns Kommunes to krematorier.

I Danmark skal kremeringer altid finde sted i et krematorium. Københavns Kommune har to krematorier, et på Bispebjerg Kirkegård og et på Sundby Kirkegård. I begge krematorier er pårørende meget velkomne.

Pårørende kan være med til at aflevere den døde i krematoriet

Hvis I ønsker det, kan I som pårørende selv være med til at aflevere afdøde til krematoriet. Typisk er det en bedemand, der transporterer den døde, men der er intet i vejen for, at I som pårørende enten følger efter rustvognen eller selv står for transporten. På både Bispebjerg og Sundby Krematorium er der indrettet særlige rum, som kan benyttes af de familier, der følger kisten til krematoriet. Her kan I i værdige omgivelser få afleveret kisten og sagt et sidste farvel.

Opbevaringen af kisten i krematoriet

Når vi modtager kisten fra enten bedemanden eller de pårørende, fører vi den ind i et kølerum og opbevarer den der, indtil kremeringen kan finde sted. Bårebuketter m.v. bliver liggende på kisten i hele denne periode. Når kisten er klar til indsættelse i kremeringsovnen, tages bårebuketten af kistelåget og lægges i en container til grønt affald (kompost). Det skyldes, at bårebuketter er placeret i en vandmættet substans kaldet oasis, der holder blomsterne friske, men skader kremeringsovnene. Kremeringsovne er i det hele taget nogle mere skrøbelige mekanismer, end mange måske forestiller sig, og det er baggrunden for, at der heller ikke må lægges ting ned i kisten til afdøde. 

Den nærmeste familie kan være til stede under kremeringen

Familier, der måtte ønske det, er meget velkomne til at være til stede under selve kremeringen. På Bispebjerg Krematorium er der et særligt pårørende-rum, hvorfra I kan overvære indsættelsen i kremeringsovnen (der tager 25 sekunder) og blive siddende, så længe I måtte ønske det. En kremering varer i gennemsnit ca. 80 minutter. 

Håndteringen af asken efter kremeringen

Når kremeringen er færdig, skraber krematøren asken ud af selve ovnrummet og ned i et rum under ovnrummet, hvor asken afkøles. Temperaturen i en kremeringsovn ligger på mellem 800 og 1200 grader, så asken er tilsvarende varm, når den skrabes ud. Når asken er kølet nok, placeres den i en beholder og flyttes til et ventileret skab, hvor den afkøler helt.

Da den aske, der er tilbage efter en kremering, rummer knoglestrukturer (der dog er meget porøse), er det nødvendigt at knuse asken, inden den kan hældes på en urne. Det foregår ved, at asken hældes i en beholder, der også rummer en kugle, der sættes i rotation. Efter 20-25 minutter er asken findelt og klar til at blive hældt på en urne. I forbindelse med knusningen sker der også en automatisk frasortering af eventuelle proteser såsom kunstige hofter, knæ o.l. Disse proteser, der ofte består af bl.a. titanium, betragtes ikke som hørende til afdøde, men opsamles med henblik på omsmeltning og genanvendelse.

Identifikation af asker

Når asken hældes på urnen, lægges der samtidig en såkaldt kremeringsbriket ned i urnen. En kremeringsbriket er en lille lerbriket med en indskrift, der angiver krematoriets navn, årstallet for kremeringen samt afdødes unikke kremeringsnummer. Kremeringsbriketten følger afdøde fra det øjeblik, vi fører kisten fra kølerummet ind i ovnrummet, og det er ved hjælp af den, at vi til enhver tid kan identificere hver enkelt afdød.

Der må ikke lægges andet i urnen end dét, der ligger tilbage efter kremationen (afdødes aske og fx søm fra kisten) samt kremeringsbriketten.

Urnen er klar til udlevering eller nedsættelse

Efter omhældning af asken lukkes og plomberes urnen, og den er nu klar til at blive udleveret til familien eller - hvis afdøde skal i fællesgrav - hentet af graveren og nedsat i fællesgraven. I kan som familie beslutte at lade en bedemand afhente urnen, hvilket især er almindeligt, hvis afdøde skal begraves på en anden kirkegård end den, krematoriet ligger på, men der er igen intet til hinder for, at I som pårørende selv gør det. På Bispebjerg Krematorium har vi et særligt urneudleveringsrum, som I kan benytte, når urnen skal nedsættes i kendt gravsted (altså i ethvert andet gravsted end fællesgraven) på Bispebjerg Kirkegård.

Kontakt