Kremation

De fleste københavnere bliver kremeret. Læs hvordan en kremation foregår og om de muligheder, I som pårørende har for at være med.

I Danmark skal kremationer altid finde sted i et krematorium.

Københavns Kommune har to krematorier, Bispebjerg Krematorium og Sundby Krematorium. I begge krematorier er I som pårørende meget velkomne.

Sådan foregår det i krematoriet

Vis alle

Pårørende kan være med til at aflevere den døde i krematoriet

I kan selv være med til at aflevere afdøde til krematoriet. Typisk er det en bedemand, der transporterer den døde, men der er intet i vejen for, at I enten følger efter rustvognen eller selv står for transporten.

På begge krematorier er der særlige rum, som I kan bruge, hvis I følger den døde til krematoriet. Her kan I i værdige omgivelser aflevere kisten og få sagt et sidste farvel.

Kisten opbevares i kølerum, indtil kremationen kan finde sted

Når vi modtager kisten fra enten bedemanden eller jer, fører vi den ind i et kølerum og opbevarer den der, indtil kremationen kan finde sted. Bårebuketter m.v. bliver liggende på kisten i hele perioden.

Lige før vi indsætter kisten i kremationsovnen, tager vi bårebuketten af kistelåget og lægger den i en container til grønt affald (kompost). Når vi fjerner bårebuketterne før kremationen, skyldes det, at blomsterne er placeret i en vandmættet substans kaldet oasis, der holder blomsterne friske, men skader kremationsovnene.

Ovnene er i det hele taget nogle mere skrøbelige mekanismer, end mange måske forestiller sig, og det er grunden til, at I heller ikke må lægge ting ned i kisten til afdøde. 

Den nærmeste familie kan være til stede under kremationen

I er meget velkomne til at være til stede under selve kremationen.

På Bispebjerg Krematorium er der et særligt rum til pårørende, hvor I kan overvære indsættelsen i kremationsovnen og blive siddende, så længe I måtte ønske det.

En kremation varer for det meste ca. 80 minutter

Sådan håndterer vi asken

Når kremationen er færdig, skraber krematøren asken ud af selve ovnrummet og ned i et rum under ovnrummet, hvor asken afkøler. Herefter kommer vi asken i en beholder og flytter den til et ventileret skab, hvor den afkøler helt.

Da den aske, der er tilbage efter en kremation, rummer (porøse) knoglestrukturer, er det nødvendigt at knuse/findele asken, inden vi kan hælde den på en urne. Det tager to minutter. Mindre implantater følger med i urnen, mens større implantater, som ikke kan være i urnen, frasorteres og senere bliver omsmeltet og genanvendt.

Sådan identificerer vi askerne

Når vi hælder asken i urnen, lægger vi samtidig en såkaldt kremationsbriket ved. En kremationsbriket er en lille lerbriket med krematoriets navn, årstallet for kremeringen og afdødes unikke kremeringsnummer.

Kremationsbriketten følger afdøde fra det øjeblik, vi fører kisten fra kølerummet ind i ovnrummet, og det er ved hjælp af den, at vi til enhver tid kan identificere hver enkelt afdød.

Når urnen er klar til udlevering eller nedsættelse

Når asken er i urnen, plomberer vi den, og den er nu klar til at blive udleveret til familien eller - hvis afdøde skal i fællesgrav - hentet af graveren og nedsat.

I kan beslutte at lade en bedemand hente urnen, hvilket især er almindeligt, hvis afdøde skal begraves på en anden kirkegård end den, krematoriet ligger på, men der er igen intet til hinder for, at I selv gør det.

Bispebjerg Krematorium

I Bispebjerg Krematorium er der ingen kapelsal til højtideligheder, men vi har et fint modtagelsesrum for familier, der følger kisten til krematoriet. Vi har også et overværelsesrum for jer, der ønsker at være til stede under kremeringen. I kan også få arrangeret en fremvisning i krematoriet, hvis I ønsker at se afdøde inden kremationen. Endelig har vi også et særligt rum, I kan benytte, hvis I selv ønsker at afvaske den afdøde.

Ring til os på telefon 33 66 91 00 for at lave en aftale om brug af vores pårørenderum og -faciliteter.

Sundby Krematorium

Sundby Krematorium ligger på Sundby Kirkegård på adressen Kastrupvej 51.

Det er renoveret i 2004 og er ligesom Bispebjerg Krematorium en smuk og værdig ramme om kremationer. Også i Sundby krematorium er I som pårørende meget velkomne.

Ring til os på telefon 33 66 91 00 for at aftale nærmere.

Ovnhallen i Bispebjerg Krematorium
Ovnrummet i Sundby Krematorium

Kontakt

Kirkegårde og Krematorier

Frederiksborgvej 125

2400 København NV