Du er her

Revalidering

Hvis du har nedsat arbejdsevne på grund af fysiske, psykiske eller sociale årsager, kan du måske få bevilget revalidering.

Hvad er revalidering?

Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter samt økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Revalidering kan bestå af:

  • Virksomhedspraktik
  • Kurser
  • Uddannelse
  • Ansættelse med løntilskud
  • Støtte til etablering af selvstændig virksomhed efter § 65 i Lov om aktiv socialpolitik

Det er en betingelse for at få revalidering, at andre muligheder i lovgivningen, som fx aktivering eller SU ikke er tilstrækkelige til, at personen kommer i beskæftigelse.

Hvorvidt du er berettiget til revalidering, er en vurdering som foretages af jobcentret.

Du kan finde reglerne om revalidering i Lov om aktiv socialpolitik, kapitel 6. 

Før du søger om revalidering

Det er en betingelse for at få revalidering, at andre muligheder i lovgivningen, herunder i SU-lovgivningen, ikke er tilstrækkelige. Før du henvender dig til jobcentret om revalidering, kan du derfor starte med selv at søge oplysninger på SU-styrelsens hjemmeside, om de særlige muligheder, der er i SU-systemet. Læs om disse muligheder via nedenstående to link.

SU -handicaptillæg

SU-tillæg til enlige forsørgere 

Hvis du har et handicap eller en funktionsnedsættelse, er der også nogle særlige muligheder i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fx mulighed for at få hjælp til køb af hjælpemidler, arbejdspladsindretning og personlig assistance.  Læs om disse muligheder via nedenstående link.

Handicap og job

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.