Ren kollektiv trafik

  • Foto: Movia / Tue Schiørring
I København arbejder vi for at sikre en grøn og CO2-neutral kollektiv trafik til gavn for københavnerne og miljøet.

I København arbejder vi for at sikre en grøn og CO2-neutral kollektiv trafik til gavn for københavnerne og miljøet.

Københavns Kommune har en ambitiøs målsætning om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. En effektiv og grøn kollektiv trafik spiller en væsentlig rolle i at nå dette mål.

I den kollektive trafik er vi allerede nået langt med en række initiativer, der styrker den grønne mobilitet. For eksempel CO2-neutrale biogasbusser på buslinje 5C og elbusser på 100 procent ren energi på buslinjerne 2A og 18. I juni 2020 blev de gamle havnebusser udskiftet med nye både, der sejler på el. Med de nye elhavnebusser vil den samlede udledning i Københavns Kommunes kollektive transport falde med 14 procent for NOx og 44 procent for partikler. Frem mod 2025 skal alle Københavns buslinjer så vidt muligt omlægges til elbusser.

Nye grønne teknologier i København

Støjbelastningen, partikelforureningen og udledningen af CO2 er mindsket betydeligt de senere år. Men der er stadig et stykke vej, før vi har en grøn og CO2-neutral kollektiv trafik i København.

Derfor arbejder vi med at skabe nye løsninger inden for grønne transporttilbud, der kan medvirke til at reducere luftforureningen og CO2-udledningen i København.

Her kan du læse, om nogle af de projekter vi arbejder med for at styrke den kollektive trafik i København og sikre fremtidens grønne omstilling.

Kontakt