Om lokaludvalg

Lokaludvalgene har en række specifikke opgaver, de er ansvarlige for. Her på siden kan du få mere information om, hvad de indebærer.

Lokaludvalgets sekretariat
Hvert lokaludvalg har et sekretariat med kommunale medarbejdere, der bistår lokaludvalget med administrativt arbejde. Det kan være at skrive referater, udsende sagsakter, høringssvar og mødeindkaldelser, arrangere borgerdialog, lave projektarbejde og vedligeholde lokaludvalgets hjemmeside og Facebook-side.

Høringer
Et lokaludvalg er forpligtet til at afgive høringssvar til kommunen i sager af særlig betydning for bydelen. Det kan være lokalplanforslag eller kommunale planer og politikker for miljø, trafik, sundhed, skole, børn, unge eller ældre.
Lokaludvalget kan desuden fremsende forslag til Borgerrepræsentationens udvalg og udtale sig internt i kommunen og til eksterne myndigheder.

Bydelsplaner
Hvert 4. år udarbejder lokaludvalget bydelsplaner i samarbejde med borgere, eksterne partnere og Økonomiudvalget. Bydelsplanerne indgår i lokaludvalgets arbejde de næste 4 år og indgår som ønskeliste til forvaltningernes arbejde og i de kommunale budgetforhandlinger.

Lokaludvalgene og miljøet
Lokaludvalgene varetager den lokale miljøopgave for deres bydel. Det sker enten ved, at lokaludvalget giver økonomisk støtte til og er i dialog med det lokale miljøpunkt, eller ved at lokaludvalgene selv varetager miljøopgaven med hjælp fra lokaludvalgets sekretariat.

Puljemidler
Lokaludvalget skal desuden fremme lokale aktiviteter indenfor demokrati, kultur og netværk og får til dette formål en pulje penge. Beløbet afhænger af befolkningstallet i den enkelte bydel og varierer mellem 0,7 og 4,9 millioner kroner. Disse puljemidler kan søges af borgere, foreninger m.v., som har brug for økonomisk støtte til projekter eller arrangementer, der skaber dialog og netværk i bydelen.

Derudover har hver bydel 1,2 millioner kroner til at afholde møder og til at drive et sekretariat i bydelen med kommunale medarbejdere, der bistår lokaludvalget med administrativt arbejde.

Kontakt