Om Borgerrepræsentationen

Borgerrepræsentationen svarer til det, man i andre kommuner kalder kommunalbestyrelsen eller byrådet.