Leverandør til beskæftigelsesindsats

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samarbejder med organisationer og virksomheder om indsatser til byens ledige borgere.

Markedsdialog om brobygning til erhvervskompetencegivende uddannelse via daghøjskole

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har den 14. september 2020 besluttet at igangsætte arbejdet med udbud af brobygning til erhvervskompetencegivende uddannelse via daghøjskole.

Markedsdialog om brobygning til erhvervskompetencegivende uddannelse via daghøjskole.

Samarbejde med organisationer og virksomheder

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samarbejder med organisationer og virksomheder om indsatser til byens ledige borgere. Herudover udfører kommunen selv beskæftigelsesrettede aktiviteter i kommunens job- og beskæftigelsescentre. Du kan læse mere om Jobcenter København og indsatsen for ledige her. 

Fælles for de beskæftigelsesrettede aktiviteter, jf. i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen efterspørger eksternt, er, at de skal bringe byens ledige borgere tilbage til arbejdsmarkedet.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen gennemfører løbende udbud af indsatser, som der er behov for i Jobcenter København. Du kan følge med på www.kk.dk/udbud , hvor alle kommunens udbud offentliggøres.

Samarbejdserklæringer og samarbejdsaftaler uden betaling

Hvis du er i gang med at skrive en ansøgning til en statslig, EU eller privat pulje om indsats for ledige og ønsker at indgå en samarbejdsaftale uden betaling med Jobcenter København, skal du i god tid kontakte forvaltningen. Dit projektforslag skal vurderes ift. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Jobcenter Københavns behov for tilbud, før der kan træffes beslutning om, hvorvidt Jobcenter København vil afgive en erklæring om, at man som udgangspunkt vil indgå en samarbejdsaftale uden betaling, såfremt ansøgers projekt bevilliges.

Jobcenter København kan også træffe beslutning om, at indgå en samarbejdsaftale uden betaling, når projektet er bevilliget. En sådan beslutning vurderes også ud fra jobcentrets behov og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

Kontakt

Christian Schiørring

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen