Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation

Organisationen består af en direktion, fire bydelsenheder, seks fagcentre og tre stabsenheder.

Direktionen

Direktionen har det overordnede administrative ansvar for ledelsen af Kultur- og Fritidsforvaltnings kerneydelser og forvaltningens medarbejdere. Direktionen ansvarlig for, at borgmesterens og Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger bliver ført ud i livet.

Fire bydelsenheder

Kultur N, Kultur Ø, Kultur S og Kultur V har ansvaret for mere end 100 idrætsanlæg, biblioteker og kulturhuse. Bydelsenhedernes fokus er at drive og orkestrere udviklingen og samarbejdet med aktører i de respektive bydele samt at være drivende i bydelens udvikling i samarbejde med andre enheder i KFF eller KK.

Seks fagcentre

I de seks fagcentre er der samlet ekspertise til at understøtte bydelsenhederne i deres arbejde med københavnerne. De seks fagcentre omfatter Biblioteksudvikling & Hovedbibliotek, Borgerservice, Ejendomsdrift & Service, Historie & Kunst, Idrætsudvikling, og VIB (Vækst, Internationalisering og Borgerservice).

Tre stabsenheder

Bydelsenhederne og fagcentrene får rådgivning og støtte centralt fra de tre stabsfunktioner Sekretariat & Byudvikling, Center for Digitalisering og Innovation samt HR, Strategi & Økonomi.

Stabsenheden Sekretariat & Byudvikling har ansvar for den strategiske byudvikling, herunder udvikling og implementering af den blå plan og havnen. Derudover er betjeningen af alle de politiske udvalg samt tilskuds- og lokaleadministration samlet i enheden. Enheden varetager endvidere myndighedsopgaven ift. Bevillingsnævn, Huslejenævn og Legater.

Stabsenheden Center for Digitalisering og Innovation (CDI) har tre primære arbejdsområder: Kommunikation, projektledelse samt IT og telefoni. Enheden har bl.a. ansvaret for den strategiske udvikling af kk.dk og de sociale medier på tværs af forvaltninger. Desuden står enheden for digitaliseringsprojekter og har ansvaret for, at den daglige it- og telefonidrift i KFF fungerer.

HR, Strategi & Økonomi arbejder med en bred portefølje af opgaver fra økonomistyring, dataindsamling og –analyse til strategi, organisationsudvikling og HR. 

Kontakt