Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation

Organisationen består af en direktion, fire bydelsenheder, seks fagcentre og tre stabsenheder.

Direktionen

Direktionen har det overordnede administrative ansvar for ledelsen af Kultur- og Fritidsforvaltnings kerneydelser og forvaltningens medarbejdere. Direktionen ansvarlig for, at borgmesterens og Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger bliver ført ud i livet.

Fire bydelsenheder

Kultur N, Kultur Ø, Kultur S og Kultur V har ansvaret for mere end 100 idrætsanlæg, biblioteker og kulturhuse. Bydelsenhedernes fokus er at drive og orkestrere udviklingen og samarbejdet med aktører i de respektive bydele samt at være drivende i bydelens udvikling i samarbejde med andre enheder i KFF eller KK.

Seks fagcentre

I de seks fagcentre er der samlet ekspertise til at understøtte bydelsenhederne i deres arbejde med københavnerne. De seks fagcentre omfatter Biblioteksudvikling & Hovedbibliotek, Borgerservice, Ejendomsdrift & Service, Historie & Kunst, Idrætsudvikling, og CIBB (Center for Internationalisering, Borgerservice og Bæredygtighed).

Tre stabsenheder

Bydelsenhederne og fagcentrene får rådgivning og støtte centralt fra de tre stabsfunktioner Sekretariat & Byudvikling, Center for Digitalisering og Innovation samt Center for Økonomi, Kommunikation og Organisation.

Stabsenheden Sekretariat & Byudvikling har ansvar for den strategiske byudvikling, herunder udvikling og implementering af den blå plan og havnen. Derudover er betjeningen af alle de politiske udvalg samt tilskuds- og lokaleadministration samlet i enheden. Enheden varetager endvidere myndighedsopgaven ift. Bevillingsnævn, Huslejenævn og Legater.

Stabsenheden Center for Digitalisering og Innovation (CDI) har ansvar for og driver udviklingen af digitalisering, systemer og telefoni. Enheden har bl.a. ansvaret for den strategiske udvikling af kk.dk på tværs af forvaltninger. Desuden står enheden for digitaliseringsprojekter og har ansvaret for, at den daglige it- og telefonidrift i KFF fungerer.

Center for Økonomi, Kommunikation og Organisation arbejder med en bred portefølje af opgaver fra økonomistyring, dataindsamling og –analyse til strategi, organisationsudvikling, kommunikation og HR. 

Kontakt