Kultur- og fritidsborgmesterens forbrug- og repræsentationsudgifter

Se kultur- og fritidsborgmesters forbrug og repræsentationsudgifter i nedenstående tabel.

Tallene opdateres løbende efterhånden som kvartalerne er opgjort. Udgifterne er angivet incl. moms.

Kontakt

Karin Palka

Borgmestersekretær
Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 26 10 66 81