Du er her

Kultur- og fritidsborgmesterens forbrug- og repræsentationsudgifter

Se kultur- og fritidsborgmesters forbrug og repræsentationsudgifter i nedenstående tabel.

Tallene opdateres løbende efterhånden som kvartalerne er opgjort.

Kontakt