Københavns Fælleselevråd

Københavns Fælleselevråd er elevrådenes og skolernes talerør til byens politikere, hvor de får mulighed for at sætte deres præg på København

Målet med Københavns Fælleselevråd er at sikre, at skolernes elever har medindflydelse på skolernes udvikling i Københavns Kommune og er med til at kvalificere de politiske beslutninger, der træffes.

Formålet er endvidere, at skolernes elevråd har en samlende enhed, der støtter op om udviklingen af elevrådene i København.

Københavns Fælleselevråd har faste møder med Børne- og Ungdomsborgmesteren og afholder bl.a. temadage for byens elevråd. 
 
Udover at Københavns Fælleselevråd har faste møder med Børne- og Ungdomsborgmesteren er rådet høringspart på en række områder.
Der afholdes årligt generalforsamling i september/oktober, hvor alle medlemmer af elevråd på skoler i København er valgbare.
 

Kontakt