Du er her

Infiltration og reinfiltration

Her forstås tilledning direkte til grundvandsmagasinet, uden at vandet siver gennem overjord, fx via boringer.

Som udgangspunkt skal infiltrationsvandet være uforurenet. Det vil derfor i visse tilfælde ikke være muligt at reinfiltrere oppumpet vand. I stedet kan det være nødvendig at infiltrere med ledningsvand – typisk tappes vandet så fra brandhaner, eller der kan i projekter nær havnen infiltreres vand oppumpet fra havnen.

Havvand

Som udgangspunkt tillader vi ikke infiltration med havvand. I særlige tilfælde giver vi tilladelse til infiltration med havvand. Hvis det kan dokumenteres, at grundvandet i området allerede er påvirket af saltvandsindtrængen laver vi en konkret vurdering på baggrund af den kemiske sammensætning af grundvandet.

Det skal en ansøgning om infiltration indeholde:

  • Beskrivelse af formålet med infiltrationen
  • Beskrivelse af infiltrationsanlægget
  • Beskrivelse af kilde til infiltrationsvand samt vandkvalitet
  • Forventede vandmængder
  • Forslag til overvågning af kvaliteten af infiltrationsvandet, vandmængder og effekten på grundvandsmagasinet

 Andre tilladelser

Når vandet infiltreres via boringer, skal der også indhentes tilladelse til udførelse af boringer.

Hent ansøgningsskema til A-boring (pdf)

Læs mere om boringer

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.