Hvis du skal sygemeldes som nyuddannet

Hvis du er nyuddannet fra en erhvervsmæssig uddannelse, kan du søge om sygedagpenge, hvis du blev syg efter, du afsluttede din uddannelse.

Du har ret til sygedagpenge fra den dag, din uddannelse er afsluttet, hvis disse betingelser er opfyldt: 

  • at du har afsluttet din uddannelse inden for den sidste måned, inden du blev syg.
  • at din uddannelse har varet i mindst 18 måneder. 
  • at det er en anerkendt erhvervsmæssig uddannelse.

Hvad er en erhvervsmæssig uddannelse?

En erhvervsmæssig uddannelse kan være erhvervsuddannelser, mellemlange eller lange videregåendee uddannelser. Det kan eks. være læger, pædagoger, sygeplejersker, akademikere, smed eller elektrikerere. En erhvervsmæssig uddannelse er ikke studenter, HFére eller andre forberedende uddannelser. Er du i tvivl om din uddannelse er en erhvervsmæssig uddannelse, så kan du ringe til Ydelsesservice på 82 56 43 00.

Sådan søger du: 

Ansøgning om sygedagpenge skal ske på en speciel ansøgningsblanket. Du kan hente blanketten i Borgerservice i Nyropsgade 7 eller du kan ringe til Ydelsesservice sygedagpenge og få den tilsendt. Ring: 82 56 43 00 eller Find Borgerservice.

Kontakt