Du er her

Hjemmeundervisning

Regler for hjemmeundervisning af børn i den undervisningspligtige alder

Hvis du selv vil sørge for undervisning af dit barn i den undervisningspligtige alder, skal dette skriftligt meddeles til kommunens elevadministration. Skemaet kan rekvireres ved henvendelse til elevadministrationen eller distriktsskolen.

Meddelelsen skal være kommunen i hænde inden hjemmeundervisningen begynder, og indeholde følgende oplysninger:

  • Hvilke børn deltager i hjemmeundervisningen
  • Hvor foregår undervisningen
  • Hvem underviser børnene

Herefter er det kommunens pligt at føre tilsyn med den undervisning, børnene modtager.

Prøver og opfølgning

Kommunen kan hvert år afholde prøver i dansk, regning/matematik og engelsk for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med inspektøren på distriktsskolen.

Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter inspektøren på distriktsskolen forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter tre måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i en skole.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.