Hjemmeundervisning

Som forælder kan du vælge selv at stå for undervisning af dit barn i den undervisningspligtige alder. Se regler for hjemmeundervisning her.

Dit barn skal modtage undervisning fra det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, men det er ikke et krav, at barnet skal gå i skole.

Krav til hjemmeundervisning

Hvis du selv vil stå for undervisningen af dit barn, skal undervisningen stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Du skal informere distriktsskolen, før undervisningen starter

I Københavns Kommune er det distriktsskolen, som fører tilsyn med hjemmeundervisning. 

Før hjemmeundervisningen kan begynde, skal du henvende dig til barnets distriktsskole og få udlevet et skema, som du skal bruge til at informere skolen om hjemmeundervisningen.

Find din distriktsskole her 

Prøver og opfølgning

Distriktsskolen kan hvert år afholde prøver i dansk, regning/matematik og engelsk for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med distriktsskolen.

Hvis distriktsskolen skønner, at undervisningen ikke har været forsvarlig, vil skolen underrette forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter tre måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i en skole.

Kontakt