Genoptræning efter hospitalsophold

Du kan få genoptræning efter et hospitalsophold, hvis hospitalet vurderer, at du har behov for det.

Kontakt