Generelle egen drift-undersøgelser

Borgerrådgiveren kan gennemføre generelle undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder efter samråd med Borgerrådgiverudvalget.

Generelle egen drift-undersøgelser omfatter almindeligvis større forvaltningsområder som f.eks. behandlingen af en bestemt type sager generelt eller kommunens overholdelse af f.eks. tilbagemeldingsgarantien.

Det er Borgerrådgiveren, der i samråd med Borgerrådgiverudvalget beslutter, hvad der skal undersøges.

Generelle egen drift-undersøgelser afsluttes med en rapport, der normalt er mere omfangsrig end de udtalelser, der laves ved konkrete egen drift-undersøgelser. Nogle gange følges de op af flere rapporter, hvis der er uafklarede forhold, eller der skal følges op på en henstilling.

Kontakt