Fritagelse for Digital Post

Hvis du ikke er i stand til at modtage post digitalt, kan du blive fritaget fra Digital Post.

Læs mere om fritagelse for Digital Post på Borger.dk. Klik på punktet "Hvem kan blive fritaget for Digital Post?" for at se kriterierne for at blive fritaget.

Sådan søger du om at blive fritaget for Digital Post

Hvis du vil søge om at blive fritaget for Digital Post, skal du bestille tid og møde op i Københavns Borgerservice. Her skal du udfylde og underskrive en blanket.

Husk at tage legitimation med, fx sundhedskort (gult sygesikringsbevis). Du skal søge i den kommune, hvor du bor.

Bestil tid til Digital Post i Københavns Borgerservice

Se adresser og åbningstider

Hvis du ikke selv kan komme til Københavns Borgerservice

Hvis du ikke selv kan møde op i Københavns Borgerservice, kan du bede en pårørende om at hente blanketten. I kan også selv printe blanketten via borger.dk. På blanketten er der en fuldmagt, som du skal udfylde. Din pårørende skal vise legitimation, når han/hun afleverer den i Københavns Borgerservice.

Læs mere om fritagelse for Digital Post på borger.dk.

Kontakt