Forældrebestyrelser og -råd

Få indflydelse på dagligdagen i dit barns dag- eller fritidstilbud.

Som forælder kan du få indflydelse på dagligdagen i dit barns dag- eller fritidstilbud, hvis du bliver valgt ind i forældrebestyrelsen, institutionsbestyrelsen eller forældrerådet.

I bestyrelsen og rådet kan du sammen med andre forældre, medarbejdere og ledere drøfte spørgsmål omkring pædagogik og økonomi og på den måde være med til at sætte retningen for dag- og fritidstilbuddet.

Forældreindflydelsen er organiseret forskelligt i de kommunale klynger og i de selvejende institutioner. Læs mere om forældreindflydelse i kommunale klynger og i de selvejende institutioner i vejledningerne nedenfor. 

Hvis du er blevet valgt ind i forældrebestyrelsen, institutionsbestyrelsen eller forældrerådet, kan du her på siden også hente inspiration til det konkrete arbejde og samarbejde om det gode børneliv. Inspirationsmaterialet er udviklet med udgangspunkt i strukturen for forældreindflydelse i de kommunale klynger, men kan også sagtens anvendes i selvejende institutioner.

 

Kontakt