FN's verdensmål i København

  • ""
    Af Thomas Rousing - Copenhagen Media Center
Københavns Kommune byder FN's verdensmål velkommen.

Se Københavns Kommunes handlingsplan for FN's verdensmål her. 

Københavns Kommunes handlingsplan for FN’s verdensmål (SDG) indeholder en kortlægning af byens nuværende bidrag til realiseringen af FN’s verdensmål, såvel som en plan for kommunens strategiske forankring af verdensmålene i kommunens fremadrettede arbejde. Udviklingen af handlingsplaner på byniveau er frivilligt, men essentielt, hvis FN’s 2030 dagsorden skal realiseres. Det er første gang, at ikke-statslige aktører som byer, regioner, institutioner og virksomheder opfordres til at gå forrest i den bæredygtige omstilling. I den forbindelse kan de 17 verdensmål og de 169 delmål tilpasses en lokal sammenhæng. Handlingsplanen er et bidrag til den globale samtale om operationaliseringen af SDG’erne i byers arbejde med social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, såvel som det første spadestik i byens langsigtede arbejde med målene.

Københavns Kommune byder FN’s verdensmål velkommen og ser frem til at bidrage til deres realisering, lokalt i København såvel som globalt!

Målene skal bruges i København

Regeringen vedtog i marts 2017 en national handlingsplan for verdensmålene, hvori den påpeger vigtigheden af koblingen af nationale politikker til den internationale udviklingsdagsorden samt at Danmarks styrkepositioner skal fremhæves og skabe værdi i verden. Københavns Kommune ønsker at gå skridtet videre ved at anvende verdensmålene som anledning til at løfte og formidle eksisterende, såvel som nye bæredygtighedsindsatser og gøre byen endnu bedre. Arbejdet med målene kan hjælpe os med at identificere, hvor kommunen kan sætte yderligere ind. Dette arbejde skal ske i dialog med borgere, virksomheder og civilsamfundsorganisationer.

Københavns Kommune bidrager allerede meget til at gøre byen og omverdenen bæredygtig. Der er sat ambitiøse mål i relation til alle 17 SDG. Og vi er godt i gang med eksekveringen. Klimaplanens mål om et C02 neutralt København i 2025, og målet om, at 95 % af de unge får en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, er bare to eksempler. Internationale undersøgelser som fx Sustainable Solutions Network’s ”SDG Index Report” peger da også på, at Danmark er et af de lande, der har de bedste forudsætninger for at bidrage til realiseringen af verdensmålene inden 2030.

København hjælper med at realisere målene hjemme igennem store dele af byens politiske og forvaltningsmæssige arbejde, såvel som i udlandet gennem bysamarbejder, såsom C40 og Eurocities, der fokuserer på, hvordan verdens storbyer kan blive mere bæredygtige, hvor København kan udbrede københavnske løsninger til byer verden over. Københavns Kommune arbejder ikke blot for at være en af de mest bæredygtige byer i verden, København skal også være en af de byer, som påvirker verdens bæredygtighed mest.

Hvad betyder de 17 verdensmål for byer?

I 2050 forventes 70 % af verdens befolkning at leve i byer. En bæredygtig verden starter altså med bæredygtige byer. Alle 17 verdensmål er aktuelle for storbyer, og byer har med mål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund fundet et helt central rolle i at levere på målene inden 2030. Københavns Kommune ser frem samarbejde med andre lokale og internationale aktører om at opfylde målene. Vi vil dele løsninger og inspirere til realiseringen af en mere bæredygtig verden inden 2030.    

Følg Københavns Kommunes arbejde med verdensmålene på Twitter: https://twitter.com/CitySdg

Vil du gerne lære mere om verdensmålene og få inspiration til, hvordan du kan arbejde med målene i hverdagen, så tjek den nye verdensmålsportal: https://www.verdensmaal.org/

Kontakt