Vejledende ferieplan for skoleåret i Københavns Kommune

Se den konkrete ferieplan for dit barns skole på skolens hjemmeside.

Krav til skolernes ferieplanlægning

I Københavns Kommune planlægger skolerne selv deres lokale skoleferier. De skal dog overholde en række generelle krav fra Københavns Kommune og Folketinget, som du kan se nedenfor.

  • Planen skal indeholde 200 skoledage
  • Der må ikke placeres fridage på de dage, der er afsat til skriftlige prøver
  • 1. maj og grundlovsdag skal være fridage
  • Sommerferiens begyndelsestidspunkt er den sidste lørdag i juni måned
  • Skolestart ligger altid seks uger efter sommerferiens begyndelse
  • Hverdage mellem jul og nytår skal være fridage
  • Hvis der bliver udskrevet valg i utide, skal skolen (såfremt den skal bruges som valgsted) holdes fri til dette. Skolen skal overveje, om den vil bruge en fridag på det, eller om den i stedet vil gennemføre undervisning på en lørdag

Vejledende ferieplaner

Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder hvert år en vejledende ferieplan, som er et eksempel på en plan, den enkelte skole kan bruge som udgangspunkt for deres egen ferieplan. Den konkrete ferieplan laver skolen selv, og den skal have tilslutning fra både forældre og skolebestyrelsen.

Se vejledende ferieplaner for skoleåret 2018-19 og skoleåret 2019-20 under "Dokumenter".

Kontakt