Energibesparelser i almene boliger

Læs om projektet “Intelligent energistyring i almene boliger”, hvor kommunen samarbejder med fire boligorganisationer og HOFOR.

Boligafdelinger får inspiration til at spare på vand og varme 

26 boligafdelinger i København under AAB, DAB, Domea og KAB er med i et projekt frem til maj 2021, hvor det handler om at spare på energiregningen som en del af kommunens klimaplan. 

De fire almene boligorganisationer samarbejder med Københavns Kommunes Teknik- og miljøforvaltning og forsyningsselskabet HOFOR i et pilotprojekt over to år. 

Boligafdelingerne får mere fokus på at opdage fejl i varmekælderen, som giver unødige udgifter til varme og vand, og driftsfolk får nye redskaber til at drive varmecentralerne bedre. 

Sådan foregår projektet: 

  • målet er at spare 6 % på varmeforbruget og 3 % på vandforbruget over 2 år
  • hver boligafdeling får besøg af en energirådgiver med hjælp til at finde besparelser 
  • ejendomsfunktionærer fra boligafdelingerne bliver tilbudt efteruddannelse i fjernvarmedrift  
  • nogle afdelinger får adgang til timeaflæste data om forbruget i deres eget energisystem
  • andre afdelinger har fået installeret HOFORs system til intelligent energistyring i deres varmecentraler   
  • projektet er støttet af Energifonden og løber til og med april 2021.

Stort fald i varmeforbruget på blot et kvartal

DAB har 7 afdelinger med i pilotprojektet. I deres afdeling Mozartgård i Sydhavnen fik de ved en gennemgang af deres fjernevarmecentral justeret pumper og reguleret temperaturen på radiatorvandet.  
Det betød et fald på 9% i varmeforbruget fra det ene kvartal til det andet, fortæller energirådgiver Mohammed Ali Ajaoui.

Østerbro-ejendom sparede en kvart million på ét år

AAB havde allerede gode erfaringer, inden de kom med i projektet. I deres afdeling 34 på Østerbro lykkedes det dem at spare en kvart million kroner på ét år ved at optimere på energien. Boligafdelingen er opført i 1940’erne og ikke meget har været udskiftet siden.  

AAB har 8 afdelinger med i pilotprojektet og har som et led i deres energistrategi fået installeret energistyringssystem med data fra fjernaflæste målere i 70 afdelinger.

Gummihandsker og gode råd mod vandspild til 2000 beboere i København 

I oktober 2020 fik godt 2000 beboere i forskellige boligafdelinger et postkort med en gummihandske klipset på ind ad brevsprækken.  

Det var et led i en kampagne under projektet om at få beboerne til at tjekke for løbende toiletter og dryppende vandhaner i deres boliger. 

Læs pressemeddelelsen om kampagnen i oktober 2020 

Kontaktperson: Mariann Anderson, mariann@kk.dk 

Alle fotos: Liselotte Plenov/Fotorummet

Kontakt