Bæredygtige almene boliger

Vi vil gerne fremme bæredygtige almene boliger for at bidrage til sunde, energiøkonomiske boliger og til den CO2-neutrale by.

Find information om bæredygtige almene boliger

Vis alle

Demonstrationsprojekter

Politikerne har afsat midler til demonstrationsprojekter til energioptimering i almene boliger i København.

Formålet med demonstrationsprojekterne er at fremme løsninger til energioptimering, der skal gøre boligerne fremtidssikrede, sunde og driftsøkonomiske.

Ansøgningsfrist

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at søge puljen til nye demonstrationsprojekter. Det skyldes, at en række anlægsfinansieringer i Københavns Kommune, herunder midler til demonstrationsprojekter, er sat i bero frem til 2022 på grund af de statslige anlægsmåltal.

Hent pjecen 'Vær med til at teste nye energiløsninger'

Miljø i byggeri og anlæg

Miljø i byggeri og anlæg er Københavns Kommunes miljøkrav til alle egne og støttede bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune.

Kravene gælder dermed også for nye almene boliger og renovering af eksisterende almene boliger.

Læs om Miljø i byggeri og anlæg og de specifikke krav til almene boliger

DGNB- eller Svanen-certificering

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation vedtog den 24. juni 2020 at Almene byggerier med en entreprisesum over 20 mio. kr. fremover skal certificeres efter DGNB eller Svanemærket:

  • Almene nybyggerier skal certificeres til DGNB-sølv eller Svanen.
  • Omfattende renoveringer skal certificeres til DGNB-sølv eller Svanen. En renovering defineres som omfattende, når den omfatter modernisering af:
    1. mindst 50 % af klimaskærm (tag, facade, vinduer og døre) + mindst en væsentlig/komplet teknisk ændring (ventilation, køl, varme eller el) eller
    2. mindst 25 % af klimaskærm (tag, facade, vinduer og døre) + mindst to væsentlige/komplette tekniske ændringer (ventilation, køl, varme eller el).

Læs om Københavns Kommunes miljøkrav og hent uddybende manualer og dokumenter til DGNB og Svanen

Pakken for Energieffektivitet

Pakken for energieffektivitet har 3 puljer, som den almene sektor og andre boligejere vil kunne søge. Den skal sænke energiforbruget i etagebygninger i Københavns Kommune.

  1. pulje hedder ’Energieffektivisering i områdefornyelser’, og kan søges til etageejendomme i områdefornyelser i København. Der kan søges midler til konkrete energiforbedrende tiltag, fx udskiftning, isolering og nye installationer. Der er afsat 12 mio. kr. til denne pulje
  2. pulje hedder ’Energieffektivisering gennem data’. Den kan kun søges af almene boligforeninger, og handler om at bruge forbrugsbaseret data til at sænke forbruget i de almene afdelinger. Der kan søges midler til implementering af et dataværktøj på en portefølje af afdelinger. Der er afsat 5 mio. kr. til denne pulje.
  3. pulje hedder ’LCA-analyser’, og den kan også søges af almene boligforeninger. Der kan søges støtte til rådgiverudgifter for at få lavet en livscyklusanalyse (LCA-analyse) ifm. væsentlige renoverings – eller nybyggeprojekter med enterprisesum >20 mio. kr., hvor der er krav om en DGNB-sølv eller Svanen-certificering. Der er afsat 1 mio. kr. til denne pulje.

Læs mere om puljerne på www.byfornyelsespuljer.kk.dk

Energibesparelser i almene boliger

Københavns Kommune har i samarbejde med HOFOR udviklet 5 råd om hvordan man bedst kan spare energi i fjernvarmecentralen. Man kan spare 5-10 % energi ved at få fjernvarmeanlægget optimeret. Det kan ses i et lavere forbrug og dermed lavere driftsomkostninger.

Læs de 5 råd om optimering af fjernvarmeanlægget

De 5 råd er lavet på baggrund af pilotprojektet "Intelligent energistyring i almene boligafdelinger i København".

Læs Teknologisk Instituts evaluering af pilotprojektet

Kontakt

Almene Boliger 1

Njalsgade 13

2300 København S