Dansk statsborgerskab – generel information

Man søger om dansk statsborgerskab (indfødsret) via Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du finde information om, hvordan du søger dansk statsborgerskab (indfødsret). 

Du kan også læse betingelserne, finde ansøgningsskemaet og se, hvad det koster at søge om dansk statsborgerskab.

Læs også om, hvilke papirer du skal aflevere sammen med din ansøgning. 

Statsborgerskabs-prøve

Et af kravene for at opnå dansk statsborgerskab er at bestå en prøve. Prøven bliver holdt i juni og i december.

Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du læse mere om statsborgerskabs-prøven

 

Grundlovsceremoni 25. februar 2020

Fra 2019 er tildelingen af dansk statsborgerskab betinget af, at du som ansøger deltager i en grundlovsceremoni, hvor du blandt andet skal udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen. 

Kommunen skal fra 2020 afholde to grundlovsceremonier om året. Den første grundlovsceremoni i København forventes afholdt den 25. februar 2020 på rådhuset.

Nærmere information følger efter vedtagelse af lov om indfødsret (lovforslag nr. L 41), som regeringen har fremsat til den 24. oktober 2019. Forslaget forventes vedtaget i december 2019. 
Når indfødsretsloven er vedtaget, vil vi informere om grundlovsceremonien og tilmeldingsfristen her på hjemmesiden og i lokale medier.

På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du læse mere om kommunale grundlovsceremonier.

Kontakt