Du er her

Dansk statsborgerskab – generel information

Man søger om dansk statsborgerskab (indfødsret) via Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du finde information om, hvordan du søger dansk statsborgerskab (indfødsret). 

Du kan også læse betingelserne, finde ansøgningsskemaet og se, hvad det koster at søge om dansk statsborgerskab.

Læs også om, hvilke papirer du skal aflevere sammen med din ansøgning. 

Statsborgerskabs-prøve

Et af kravene for at opnå dansk statsborgerskab er at bestå en prøve. Prøven bliver holdt i juni og i december.

Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du læse mere om statsborgerskabs-prøven

Grundlovsceremoni 25. februar 2020 - tilmelding

Fra 2019 er tildelingen af dansk statsborgerskab betinget af, at du som ansøger deltager i en grundlovsceremoni, hvor du blandt andet skal udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen. 

Du skal selv tilmelde dig ceremonien. Det gør du ved senest d. 25. januar 2020 at skrive til: grundlov@kk.dk eller med sikker post via dette link. I mailen skal du skrive din mailadresse, dit navn og din postadresse.

Hvem kan deltage i grundlovsceremonien?

For at deltage i grundlovsceremonien kræver det, at:

  • Du er optaget på en relevant lov om dansk indfødsret, hvor det fremgår, at du skal deltage i en grundlovsceremoni. Se den aktuelle lov her (oversigt med navn og bopæl på ansøgere). Ansøgere, som skal deltage i en ceremoni, fremgår under §3.
  • Du er bosat i Københavns Kommune.
  • Udlændinge- og Integrationsministeriet kan bekræfte, at du opfylder de lovmæssige krav vedr. deltagelse i ceremonien (Københavns Kommune indhenter denne bekræftelse).
  • Københavns Kommune sender dig en bekræftelse senest en uge før afholdelse af ceremonien. Her vil du få information om det præcise tidspunkt.

Det skal du have med til ceremonien
Til ceremonien skal du medbringe:

  • Gyldig legitimation med foto
  • Den blanket til afgivelse af erklæring, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til dig. Erklæringen skal først underskrives under ceremonien og må ikke være underskrevet på forhånd.

I løbet af ceremonien skal du udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen og underskrive en erklæring om at overholde grundloven. 

Københavns Kommune afholder to grundlovsceremonier om året. En i første halvdel og en i sidste halvdel.

Har du spørgsmål, kan du skrive til Københavns Kommune på mail: grundlov@kk.dk 

På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du læse mere om kommunale grundlovsceremonier.